Кафедра хімії природних сполук

Національного фармацевтичного університету

Навчальна література

Зовнішній вигляд виданняКороткий опис
Фармакогнозія : базовий підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. (фармац. ф-ів) IV рівня акредитації / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, С.М. Марчишин та ін.; за ред. В.С. Кисличенко. - Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. - 736 с. ; 16 с. кол. вкл. - (Національний підручник).

Перший базовий підручник з фармакогнозії для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу (фармацевтичних факультетів) IV рівня акредитації складений відповідно до програми підготовки магістрів фармації. У виданні розглянуті основні класи БАР - їх сучасна класифікація, хімічна будова, поширення в рослинному світі, методи виділення та ідентифікації, зв'язок між фармакологічною активністю та хімічною будовою природних сполук. Уперше до підручника введено розділи з побічної дії та фармацевтичної опіки при застосуванні лікарських рослин та фітопрепаратів.

Призначений для викладачів, аспірантів, студентів.
Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії : навч.-метод. посіб. : у 2 т. / В.С. Кисличенко, С.М. Марчишин, З.І. Омельченко та ін.; за ред. за ред. В.С. Кисличенко, С.В. Огарь. - Тернопіль : ТДМУ, 2016. - Т. 1. - 392 с.

Посібник складено відповідно до навчальної програми з фармакогнозії з урахування вимог Державної фармакопеї України другого видання щодо аналізу лікарської рослинної сировини. Це перший посібник для викладачіфв фармакогнозії, що базується на сучасних методах аналізу лікарської рослинної сировини, які гармонізовані з Європейською Фармакопеєю і, таким чином, дозволяють готувати спеціалістів у галузі "Фармація" європейського рівня.

Видання призначено для викладачів фармакогнозії вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України.
Print Friendly, PDF & Email