Заочне відділення

Розклад on-line лекцій на платформі ZOOM для студентів заочної форми навчання
Розклад on-line занять на платформі ZOOM для студентів заочної форми навчання
Розклад он-лайн лекцій та занять на ZOOM для здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком ТФПс18(4,5з)дв-01а на період з 11.05.2020 р. по 29.05.2020 р.
Розклад on-line лекцій на платформі ZOOM для студентів 2 курсу спеціальності “Фармація, промислова фармація”заочної форми навчання м. Житомир
Розклад on-line лекцій та занять для студентів Фс17(3,0з)двЛ-01a заочної форми навчанняна платформі ZOOM
Розклад он-лайн лекцій та занять на ZOOM для здобувачів наукового ступеня доктора філософії PhD (заочна форма навчання) на період з 10.06.2020 р. по 26.06.2020 р.
Расписание он-лайн лекций и занятий Фм17(4,5з)снг на ZOOM на период с 11.06.2020 р. по 23.06.2020 р.

Розклад on-line занять на платформі ZOOM з дисципліни «Фармакогнозія з основами фітокосметики» для студентів 3 курсу факультету медико-фармацевтичних технологій заочної форми навчання ТПКЗс17(4,5з)дв 1А, 1Б
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «Фармакогнозія з основами фітокосметики» для студентів 3 курсу факультету медико-фармацевтичних технологій заочної форми навчання ТПКЗс17(4,5з)дв 1А, 1Б

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ФАРМАКОГНОЗІЯ» для студентів заочної форми навчання на весняний семестр 2020
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «ФАРМАКОГНОЗІЯ» для студентів заочної форми навчання на весняний семестр 2020

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «НУТРИЦІОЛОГІЯ» для студентів заочної форми навчання на весняний семестр 2020
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЗАНЯТЬ з дисципліни «НУТРИЦІОЛОГІЯ» для студентів заочної форми навчання на весняний семестр 2020

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «РЕСУРСОЗНАВСТВА ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН» для студентів 3 курсу факультету фармацевтичних технологій та менеджменту заочної форми навчання Фс17(3,0з)двЛ 01а групи

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Сучасні підходи до створення фітопрепаратів» для здобувачів третього освітньо-наукового магістерського рівня 226ФPhD18(4,0д) – 01фх
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «Сучасні підходи до створення фітопрепаратів» для здобувачів освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» 226ФPhD18(4,0з)-01фх

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ФАРМАКОГНОЗІЯ» для студентів 3 курсу факультету з підготовки іноземних громадян заочної форми навчання Фм17(4,5з)снд 1А
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «ФАРМАКОГНОЗІЯ» для студентів 3 курсу факультету з підготовки іноземних громадян заочної форми навчання Фм17(4,5з)снд 1А

ЗАПИТАННЯ ДО АУДИТОРНОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “ФАРМАКОГНОЗІЯ”

АКСРС зФ 4,5 р.н.

АКСРС зФ дво (1 и 2 семестр)

АКСРС зФ 2,0 р.н. Львів

АКСРС зФ (бакалавр)

ЗАПИТАННЯ ДО АУДИТОРНОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “РЕСУРСОЗНАВСТВО ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН”

АКСРС зФ (4,5) – 5 курс

АКСРС зФ (дво) – 5 курс

АКСРС зФ (2 р.н.) Львів – 2 курс

АКСРС зФ (бакалавр) – 6 курс

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Print Friendly, PDF & Email