Історія кафедри

В останні роки у Національному фармацевтичному університеті започатковано і відкрито ряд спеціальностей освітнього напряму «Фармація», «Медицина», «Біотехнологія, Промислова Біотехнологія», «Економіка та підприємництво», «Менеджмент і адміністрування, менеджмент». Викладання тільки класичної фармакогнозії не є достатнім в сучасних умовах ринку освітніх послуг. Тому Наказом № 125к від 07.04.04 ректора Національного Фармацевтичного університету, члена-кореспондента Національної Академії Наук України, професора Черних В.П. було проведено реорганізацію кафедри фармакогнозії. В результаті було створено дві кафедри: хімія природних сполук (ХПС) та фармакогнозія. З 1 вересня 2019 року згідно Наказу №300 від 27.06.2019 «Про реорганiзацiю кафедр» було проведене злиття кафедри хімії природних сполук i кафедри нутрицiологiї та фармацевтичної броматологiї – створена кафедра хімії природних сполук i нутрицiологiї.

Колектив нової кафедри – хімії природних сполук і нутриціолології продовжила очолювати докторка фармацевтичних наук, професорка Кисличенко Вікторія Сергіївна.

Завідувачка кафедри хімії природних сполук і нутриціології:
Історія кафедри З 2004 р. – В.С. Кисличенко, професорка, докторка фармацевтичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, академік ГО «Національна академія наук вищої освіти України». Під керівництвом проф. В.С, Кисличенко на кафедрі розвивається науковий напрямок – пошук нових джерел лікарських, сільськогосподарських та плодово-ягідних рослин, рослинної сировини та сировини тваринного походження для отримання комплексів біологічно активних сполук; виділення в індивідуальному стані сполук за допомогою фізичних, фізико-хімічних та хімічних методів, встановлення їх будови; хімічний синтез і хімічна модифікація сполук, що вивчаються, включаючи повний синтез, синтез аналогів та похідних з метою підтвердження структури, встановлення зв’язків будови з їх біологічною дією; стандартизація перспективних видів рослинної та тваринної сировини, отриманих з неї субстанцій та фітопрепаратів; розробка методик контролю якості (МКЯ) на лікарську рослинну та тваринну сировину і фітозасоби; науково-технічна експертиза технологічних регламентів на промисловий випуск препаратів рослинного та тваринного походження; впровадження перспективних наукових розробок у промислове виробництво. Підготовила 7 докторів і 34 кандидатів наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. Створила наукову школу фармакогностів НФаУ. Її учнями (докторами наук) вже підготовлені 2 доктори та 12 кандидатів фармацевтичних наук. Під керівництвом проф. В.С. Кисличенко виконуються 3 кандидатські дисертації. Автор і співавтор 4 підручників, 14 посібників, 3 довідників, 3 монографій, понад 50 методичних рекомендацій, низки робочих програм, понад 1250 наукових публікацій, 4 авторських свідоцтв і 70 патентів України та Росії.

Науково-педагогічний склад:
20042004 20052005 Історія кафедри2007 Історія кафедри2014

Сьогодення кафедри – 18 співробітників, серед яких 7 докторів наук – 6 професорів та 4 доцента кандидата наук; 1 доцент доктор наук; 5 асистентів кандидатів наук,; працює 2 старших лаборанта.
У різні роки на кафедрі працювали:
Павлій Олександр Іванович (2004-2017), Нещерет Олена Іванівна (2004-2017), Кошовий Олег Миколайович (2004-2013), Бухаріна Олена Володимирівна (2004-2017), Дьяконова Яна Володимирівна (2005-2018), Ковальов Сергій Володимирович (2004-2007), Степанова Світлана Іванівна (2004-2012), Демешко Ольга Володимирівна (2004-2005), Гурʼєва (Зінченко) Ірина Геннадіївна (2010-2019), Тимофєєва Світлана Вікторівна (2015-2018).
Кафедра сьогодні:
Кисличенко Вікторія Сергіївна (з 2004), Журавель Ірина Олександрівна (з 2004), Комісаренко Андрій Миколайович (з 2004), Хворост Ольга Павлівна (з 2013), Ленчик (Упир) Лариса Володимирівна (з 2004), Попова Наталія В’ячеславівна (з 2019), Бурда Надія Євгеніївна (з 2009), Король Вікторія Вікторівна (з 2004), Омельченко Зінаїда Іларіонівна (з 2004), Новосел Олена Миколаївна (з 2004), Кузнєцова Вікторія Юріївна (з 2004), Вельма Вікторія Володимирівна (з 2005), Попик Андрій Іванович (з 2008), Скребцова (Мусієнко) Катерина Сергіївна (з 2010), Тартинська Ганна Сергіївна (з 2008), Горяча Лілія Миколаївна (з 2016), Процька Вікторія Василівна (з 2015), Іосипенко Олена Олександрівна (з 2015), Cкора Ірина Володимирівна (з 2019).
Нагороди кафедри:
2017/2018 н.р. – Диплом переможця в номінації «Краща кафедра НФаУ. Топ-10» IІI ступеня.
2018/2019 н.р. – Диплом переможця у номінації «Краща кафедра НФаУ. Топ-10» IХ ступеня.
2019/2020 н.р. – Диплом переможця у номінації «Краща кафедра НФаУ. Топ-10» IХ ступеня.
2020/2021 н.р. – Диплом переможця у номінації «Краща кафедра НФаУ. Топ-10» IХ ступеня.
Події кафедри:
З березня 2020 року проведено І тур Всеукраїнської олімпіади з фармакогнозії.
11 березня 2020 проведена друга Online конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження». На конференції були присутні 289 учасників з 42 вузів 7 країн.
2 квітня 2021 проведена третя Online конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження». На конференції були присутні 268 учасників з 49 вузів 9 країн.

Print Friendly, PDF & Email