Загальна інформація про кафедру

Кафедра хімії природних сполук була створена шляхом реорганізації кафедри фармакогнозії 7 квітня 2004 р., а з 1 вересня 2019 року було проведене злиття кафедри хімії природних сполук i кафедри нутрицiологiї та фармацевтичної броматологiї – в результаті чого створена кафедра хімії природних сполук i нутрицiологiї. З 1 вересня 2023 року проведена реорганiзація шляхом злиття кафедри фармакогнозii та кафедри xiмії природних сполук i нутрицiологii, в результаті утворилася на базi вказаних пiдроздiлiв кафедра фармакогнозiї та нутрицiологiї.
З 2004 кафедру очолює доктор фармацевтичних наук, професор КИСЛИЧЕНКО Вікторія Сергіївна – академік ГО «Національна академія наук вищої освіти України», Заслужений діяч науки і техніки, Заслужений професор НФаУ.
На сьогоднішній день педагогічний склад кафедри складає 24 співробітника (7 докторів наук, професорів; 1 доктор наук, доцент; 11 кандидатів наук, доцентів; 5 кандидатів наук, асистентів). Усі співробітники кафедри плідно працюють для забезпечення здобувачів вищої освіти якісними та цікавими матеріалами лекційних, лабораторних та практичних занять.

На кафедрі фармакогнозiї та нутрицiологiї викладається 14 освітніх компонент за освітніми програмами «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Технології фармацевтичних препаратів», за 3-ма формами здобуття вищої освіти (денною, заочною) для вітчизняних та іноземних студентів, що навчаються українською та англійською мовами.
На кафедрі хімії природних сполук і нутриціології викладаються наступні освітні компоненти:
− Фармакогнозія
− Фармакогнозія з основами ресурсознавства лікарських рослин
− Фармакогнозія з основами біохімії рослин
− Фармакогностичні основи фітотерапії
− Фармакогностичний аналіз нової ЛРС
− Основи раціонального харчування
− Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація»
− Сучасні підходи до створення фітопрепаратів
− Нутриціологія
− Нутрициология
− Pharmacognosy
− Nutritiology
– Фармацевтична ботаніка
– Ветеринарна фармацевтична ботаніка
– Pharmaceutical botany.
Колектив кафедри бере активну участь у забезпеченні навчального процесу навчально-методичною літературою українською, а також англійською (для іноземних студентів) мовами. За час існування кафедри було розроблено і видано 3 національні підручники «Фармакогнозія» (українською, російською та англійською мовами). Російське видання у 2018 та англійське у 2019 роках були нагороджені премією «Краще видання року» за версією НАН вищої освіти України. Крім того друком вийшло понад 14 навчальних посібників, а також численні методичні рекомендації, робочі практикуми для лабораторних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Розроблений та виданий унікальний навчально-методичний посібник для викладачів «Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії».
Кафедра фармакогнозii та нутрицiологii є опорною з освітньої компоненти “Фармакогнозія” для освітньої програми “Технології парфумерно-косметичних засобів”.
На кафедрі активно проводиться наукова робота. Співробітники кафедри приймали участь у розробці 76 лікарських препаратів різної фармакологічної дії.
За весь час існування, кафедра підготувала 15 докторів та понад 60 кандидатів наук, виконується 1 докторська дисертація, в аспірантурі навчається 11 аспірантів, понад держзамовлення – 7.
На кафедрі діє студентське наукове товариство, де студенти мають можливість проводити власні науково-практичні дослідження, вдосконалювати свої теоретичні знання на практиці. Участь у СНТ служить студентам експериментальною базою для підготовки кваліфікаційних робіт, допомагає у розвитку персональних гнучких навичок (soft skills) та дає досвід публічних виступів на конференціях. Робота в СНТ стала першим кроком на шляху наукових досліджень для багатьох видатних осіб в історії Національного фармацевтичного університету.
Наукові здобутки та досягнення щорічно друкуються у провідних фахових виданнях і презентуються на конференціях всеукраїнського та міжнародного рівня.
Кафедра фармакогнозiї та нутрицiологiї приймає активну участь у виховній та профорієнтаційній діяльності, беручи участь у виїзних заходах для молоді, а також радо запрошує до себе відвідувачів різного віку.

Print Friendly, PDF & Email