Загальна інформація

Кафедра хімії природних сполук і нутриціології була створена шляхом реорганізації кафедри фармакогнозії 7 квітня 2004 р., а з 1 вересня 2019 року було проведене злиття кафедри хімії природних сполук i кафедри нутрицiологiї та фармацевтичної броматологiї – в результаті чого створена кафедра хімії природних сполук i нутрицiологiї.
З 2004 кафедру очолює доктор фармацевтичних наук, професор Кисличенко Вікторія Сергіївна – академік ГО «Національна академія наук вищої освіти України», Заслужений діяч науки і техніки, Заслужений професор НФаУ.
На сьогоднішній день педагогічний склад кафедри складає 22 співробітника (6 докторів наук, професорів; 2 докторів наук, доцентів; 4 кандидатів наук, доцентів; 5 кандидатів наук, асистентів) та 5 лаборантів. Усі співробітники кафедри плідно працюють для забезпечення здобувачів вищої освіти якісними та цікавими матеріалами лекційних, семінарських та практичних занять.

На кафедрі ХПСіН викладається 14 навчальних дисциплін за освітніми програмами «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Технології фармацевтичних препаратів», за 3-ма формами навчання (денною, заочною, вечірньою) для вітчизняних та іноземних студентів, що навчаються українською та англійською мовами.
На кафедрі хімії природних сполук і нутриціології викладаються наступні дисципліни:
− Pharmacognosy
− Medicinal plants resource science
− Фармакогнозия
− Фармакогнозія
− Фармакогнозія з основами фітокосметики
− Ресурсознавство лікарських рослин
− Основні принципи траволікування та народної медицини
− Фармакогностичні основи фітотерапії
− Фармакогностичний аналіз нової ЛРС
− Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація»
− Сучасні підходи до створення фітопрепаратів
− Нутриціологія
− Nutritiology
− Основи раціонального харчування
Колектив кафедри приймає активну участь у забезпеченні навчального процесу навчально-методичною літературою українською, а також російською та англійською (для іноземних студентів) мовами. За час існування кафедри було розроблено і видано 3 національні підручники «Фармакогнозія» (українською, російською та англійською мовами). Російське видання у 2018 та англійське у 2019 роках були нагороджені премією «Краще видання року» за версією НАН вищої освіти України. Крім того друком вийшло понад 14 навчальних посібників, а також численні методичні рекомендації, робочі практикуми для лабораторних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Розроблений та виданий унікальний навчально-методичний посібник для викладачів «Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії».
Кафедра хімії природних сполук і нутриціології (ХПСіН) є опорною з навчальних дисциплін: «Фармакогнозія з основами фітокосметики» для студентів спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Фармакогностичні основи фітотерапії» для студентів спеціальності “Клінічна фармація”.
На кафедрі активно проводиться наукова робота. Співробітники кафедри приймали участь у розробці 76 лікарських препаратів різної фармакологічної дії.
За весь час існування, кафедра хімії природних сполук і нутриціології підготувала 15 докторів та понад 60 кандидатів наук, виконується 1 докторська та 15 кандидатських (доктор філософії) дисертацій.
На кафедрі діє студентське наукове товариство, де студенти мають можливість проводити власні науково-практичні дослідження, вдосконалювати свої теоретичні знання на практиці. Участь у СНТ служить студентам експериментальною базою для підготовки кваліфікаційних робіт, допомагає у розвитку персональних гнучких навичок (soft skills) та дає досвід публічних виступів на конференціях. Робота в СНТ стала першим кроком на шляху наукових досліджень для багатьох видатних осіб в історії Національного фармацевтичного університету.
Наукові здобутки та досягнення щорічно друкуються у провідних фахових виданнях і презентуються на конференціях всеукраїнського та міжнародного рівня.
Кафедра хімії природних сполук і нутриціології приймає активну участь у виховні та профорієнтаційній діяльності, беручи участь у виїзних заходах для молоді, а також радо запрошує до себе відвідувачів різного віку.

Print Friendly, PDF & Email