Навчальний процес

Лабраторний практикум “ФАРМАКОГНОЗІЯ”

Матеріали для підготовки до Комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту з фармації

Виробнича практика з фармакогнозії

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Силабуси навчальних дисциплін

Організація освітнього процесу з дисципліни “Основи раціонального харчування”

Організація освітнього процесу для аспірантів PhD

Освітня програма для магістрів “Фітотерапія та нутриціологія”

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ З ФАРМАКОГНОЗІЇ
Гербарні зразки до іспиту
Список формул до іспиту
Перелік ЛРС для мікроскопічного дослідження
ЛРС для мікроскопічного дослідження (ЗМ № 1)
ЛРС для мікроскопічного дослідження (ЗМ № 2)
ЛРС для мікроскопічного дослідження (ЗМ № 3)
ЛРС для мікроскопічного дослідження (ЗМ № 4)

ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДЛЯ МАКРО-, МІКРОСКОПІЧНОГО ТА ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ З ДИСЦИПЛІН «ФАРМАКОГНОЗІЯ», «ФАРМАКОГНОЗІЯ З ОСНОВАМИ РЕСУРСОЗНАВСТВА», «ФАРМАКОГНОЗІЯ З ОСНОВАМИ БІОХІМІЇ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН»
ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДО ЗМІСТОВИХ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛІВ З ДИСЦИПЛІН «ФАРМАКОГНОЗІЯ», «ФАРМАКОГНОЗІЯ З ОСНОВАМИ РЕСУРСОЗНАВСТВА», «ФАРМАКОГНОЗІЯ З ОСНОВАМИ БІОХІМІЇ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН»
ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ МІКРОСКОПІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ №1
ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ №2
ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ №3
ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ №4

Лекції для магістрів

Print Friendly, PDF & Email