ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

«Дорожня карта» роботи з матеріалами навчальних дисциплін кафедри хімії природних сполук і нутриціології, що розміщені на платформі Moodle для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

Посилання для виконання контрольних завдань з дисципліни “Ресурсознавство лікарських рослин” – ПОСИЛАННЯ

Розклад онлайн лекцій на ZOOM заочна форма навчання

Графік проведення передекзаменаційних консультацій та іспитів в осінньому семестрі 2021-2022 н.р.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ФАРМАКОГНОЗІЇ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 2022-2023 н.р. з/в

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЗАНЯТЬ 2022-2023 н.р. з/в

Матеріали для підготовки до Комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту з фармації

Навчальний процес

ЗАПИТАННЯ ДО АУДИТОРНОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “ФАРМАКОГНОЗІЯ”

АКСРС зФ 4,5 р.н.

АКСРС зФ дво (1 и 2 семестр)

АКСРС зФ 2,0 р.н. Львів

АКСРС зФ (бакалавр)

ЗАПИТАННЯ ДО АУДИТОРНОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “РЕСУРСОЗНАВСТВО ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН”

АКСРС зФ (4,5) – 5 курс

АКСРС зФ (дво) – 5 курс

АКСРС зФ (2 р.н.) Львів – 2 курс

АКСРС зФ (бакалавр) – 6 курс

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Print Friendly, PDF & Email