УВАГА!

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!!! ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ЗАВДАННЯ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ!!!

Матеріали для підготовки до практично-орієнтованого іспиту з фармацевтичної хімії, фармакогнозії та клінічної фармації (дисципліна Фармакогнозія) (Фс15(5,0д))
Матеріали для підготовки до практично-орієнтованого іспиту з медичної хімії, фармакогнозії та фармацевтичної опіки з клінічною фармацією (дисципліна Фармакогнозія) (КФ15(5,0д))
Матеріали для підготовки до комплексного практично-орієнтованого іспиту з Фармації (дисципліна Фармакогнозія) (Фс16(4,0д))

Ліквідація академічної заборгованості “Екзамен з фармакогнозії” для студентів 3 курсу Фс17(5,0д) спеціальності “Фармація, промислова фармація” денної форми навчання 22.06.2020

РОЗКЛАД ІСПИТІВ З ФАРМАКОГНОЗІЇ 10.06.2020

Розклад он-лайн занять на ZOOM на період з 08.06.2020 р. по 12.06.2020 р.

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ ДО АТТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ (ДО СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ІСПИТІВ) 01.06.2020

РОЗКЛАД ІСПИТІВ З ФАРМАКОГНОЗІЇ 01.06.2020

Розклад он-лайн лекцій на ZOOM на період з 01.06.2020 р. по 05.06.2020 р.
Розклад он-лайн занять на ZOOM на період з 01.06.2020 р. по 05.06.2020 р.

РОЗКЛАД ІСПИТІВ З ФАРМАКОГНОЗІЇ 27.05.2020

Розклад он-лайн занять на ZOOM на період з 25.05.2020 р. по 29.05.2020 р.

Розклад он-лайн лекцій на ZOOM на період з 18.05.2020 р. по 22.05.2020 р.
Розклад он-лайн занять на ZOOM на період з 18.05.2020 р. по 22.05.2020 р.

Розклад он-лайн лекцій на ZOOM на період з 11.05.2020 р. по 15.05.2020 р.
Розклад он-лайн занять на ZOOM на період з 11.05.2020 р. по 15.05.2020 р.

Розклад он-лайн лекцій на ZOOM на період з 04.05.2020 р. по 08.05.2020 р.
Розклад он-лайн занять на ZOOM на період з 04.05.2020 р. по 08.05.2020 р.

Розклад он-лайн лекцій на ZOOM на період з 27.04.2020 р. по 30.04.2020 р.
Розклад он-лайн занять на ZOOM на період з 27.04.2020 р. по 30.04.2020 р.

Розклад он-лайн лекцій на ZOOM на період з 21.04.2020 р. по 24.04.2020 р.
Розклад он-лайн занять на ZOOM на період з 21.04.2020 р. по 24.04.2020 р.

Розклад он-лайн лекцій на ZOOM на період з 13.04.2020 р. по 17.04.2020 р.
Розклад он-лайн занять на ZOOM на період з 13.04.2020 р. по 17.04.2020 р.

Розклад он-лайн лекцій на ZOOM на період з 06.04.2020 р. по 10.04.2020 р.
Розклад он-лайн занять на ZOOM на період з 06.04.2020 р. по 10.04.2020 р.

Всі контрольні завдання, додаткові тестові завдання та теоретичний матеріал з дисциплін Фармакогнозія, Ресурсознавство лікарських рослин, Нутриціологія та Фармакогностичні основи фітотерапії розташовані за посиланням: Курси на період карантину

Тести КРОК2: http://tests.nuph.edu.ua

МАТЕРІАЛИ ДО ЕКЗАМЕНУ З ФАРМАКОГНОЗІЇ

Кафедра хімії природних сполук і нутриціології проводить дослідження з ініціативної тематики: «Вивчення лікарських, сільськогосподарських рослин, синтез аналогів природних флавоноїдів, антрахінонів, карденолідів, кумаринів і створення на їх основі лікарських засобів різної біологічної дії». Основними об’єктами дослідження є сільськогосподарські, плодово-ягідні рослини, а також нові сорти лікарського рослинництва.

Науково-дослідна робота кафедри виконується у відповідності з планом проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН України і є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи НФаУ «Фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини та розробка фітотерапевтичних засобів на її основі» (номер державної реєстрації 0114U000946).

Кафедра займається:

– пошуком нових джерел лікарських, сільськогосподарських та плодово-ягідних рослин, рослинної сировини та сировини тваринного походження для отримання комплексів біологічно активних сполук;

– виділенням в індивідуальному стані сполук за допомогою фізичних, фізико-хімічних та хімічних методів, встановленням їх будови;

–  хімічним синтезом і хімічною модифікацією сполук, що вивчаються, включаючи повний синтез, синтез аналогів і похідних з метою підтвердження структури, встановлення зв’язку будови з їх біологічною дією;

стандартизацією перспективних видів рослинної та тваринної сировини, отриманих з неї субстанцій та фітопрепаратів;

– розробкою методик контролю якості (МКЯ) на лікарську рослинну та тваринну сировину і фітозасоби;

– науково-технічною експертизою технологічних регламентів на промисловий випуск препаратів рослинного та тваринного походження;

– впровадженням перспективних наукових розробок у промислове виробництво;

– виконанням та підготовкою до захисту магістерських робіт зі спеціальності «Фармація» денної, вечірньої та заочної форм навчання;

– підготовкою і захистом PhD та докторських дисертаційних робіт зі спеціальності 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія».

НФаУ у соцмережах

Print Friendly, PDF & Email