СКРЕБЦОВА Катерина Сергіївна

СКРЕБЦОВА Катерина Сергіївна
СКРЕБЦОВА Катерина Сергіївна – доцент закладу вищої освіти кафедри фармакогнозії та нутриціології НФаУ, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

СКРЕБЦОВА Катерина Сергіївна СКРЕБЦОВА Катерина Сергіївна СКРЕБЦОВА Катерина Сергіївна

Народилась 29 вересня 1987 року у м. Харків. Закінчила Національний фармацевтичний університет у 2010 році. Захистила магістерську роботу у 2011 році. 2010-2013 рр. – старший лаборант кафедри хімії природних сполук, з 2011 року – аспірантка кафедри хімії природних сполук. З 2015 року – асистент кафедри хімії природних сполук, 2019-2023 рр. – асистент кафедри хімії природних сполук і нутриціології. З 2023 р. – доцент кафедри фармакогнозії та нутриціології.

Науково-дослідна робота:
Захистила кандидатську дисертацію на тему “Фармакогностичне дослідження сировини бирючини звичайної та створення субстанцій на її основі” (2015) за спеціальністю 15.00.02 – «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» під керівництвом д.ф.н., професора Кисличенко В.С.
Наукові напрямки охоплюють фармакогностичне вивчення рослинної сировини культивованих рослин.

Навчально-методична робота:
2018-2022 рр. – участь в іноземних міжнародних конференціях з отриманням відповідних сертифікатів.
2021 р. – Стажування «Umidzynarodowienie szkolnictwa wyszego (Internationalization of higher education)», Collegium Civitas, XII floor of the Palace of Culture and Science, Warsaw, Poland.
Автор та співавтор понад 110 публікацій наукового та навчально-методичного характеру (в тому числі внесених до міжнародних наукометричних бази Scopus).

Відповідальна за створення та наповнення сайту кафедри, створення дистанційних курсів, проведення дистанційних занять.

Викладання освітніх компонентів:
– Фармакогнозія з основами ресурсознавства;
– Нутриціологія
для іноземних та вітчизняних здобувачів вищої освіти.

Членство у фахових асоціаціях:
– Громадська організація «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників»;
– Громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF.

Print Friendly, PDF & Email