КОШОВИЙ Олег Миколайович

КОШОВИЙ Олег Миколайович
КОШОВИЙ Олег Миколайович – професор закладу вищої освіти кафедри фармакогнозії та нутриціології, доктор фармацевтичних наук, професор.

КОШОВИЙ Олег Миколайович КОШОВИЙ Олег Миколайович КОШОВИЙ Олег Миколайович КОШОВИЙ Олег Миколайович

Кошовий Олег Миколайович народився 19 вересня 1981 р. в м. Харкові. У 1998 році закінчив зі срібною медаллю Харківський економічний ліцей № 161. Закінчив з відзнакою Національний фармацевтичний університет (2003 р) та магістратуру Національного фармацевтичного університету (2004 р), отримавши кваліфікацію магістр фармації. У 2006 році закінчив Національний економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємств». У 2007 році захистив дисертаційну роботу на здобуття степеню кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» за темою «Створення нового лікарського засобу на основі комплексної переробки листя евкаліпту прутовидного». У 2013 році захистив дисертаційну роботу на здобуття степеню доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» за темою «Сучасні підходи до створення лікарських засобів на основі рослин родів Евкаліпт та Шавлія». З 2003 року працює в Національному фармацевтичному університеті (м. Харків, Україна), спочатку старшим лаборантом, аспірантом, асистентом, доцентом кафедри хімії природних сполук та завідувачем кафедри фармакогнозії з 1 жовтня 2013 року по 31 серпня 2021 року. У період з 1 вересня 2021 року по 2023 рр. – професор кафедри фармакогнозії. У період з 2008 по 2013 рр. – заступник декана фармацевтичного факультету.
До основних напрямків наукової діяльності Кошового О.М. відноситься: створення нових лікарських засобів шляхом комплексної переробки лікарської рослинної сировини (ЛРС); створення нових лікарських засобів шляхом модифікації галенових препаратів з ЛРС; створення водорозчинних наносомальних форм ліпофільних екстрактів з ЛРС; створення імпортозамінюючих фітохімічних лікарських засобів з рослин флори України; морфолого-таксономічне та хемотакономічне дослідження рослин флори України та світу; стандартизація ЛРС згідно сучасних вимог Державної Фармакопеї України та Європейської Фармакопеї; виявлення та дослідження перспективних представників рослин флори України, які найбільш споріднені до офіцінальних видів, для їх використання у фармацевтичній та медичній практиці.
За результатом наукової діяльності Кошового О.М. опубліковано понад 300 публікації, з них 285 наукових та 26 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях – 112, у тому числі 12 статей у журналах, які реферуються у наукометричній базі даних Scopus. Брав участь у 59 наукових форумах, у тому числі: VIII Національному з’їзді фармацевтів України (м. Харків, 2016 р.); The International Science Conference ”Internationalization as a Challenge for Higher Education Institutions: Ukrainian and Polish Perspectives”(Krakov, Poland, 25 Octobor 2018); Sciences and Practice 2018: the 9th International Pharmaceutical Conference, dedicated to the 100th years anniversary of independent Lithuania’s pharmacy, Kaunas, Lithuania, 09th November, 2018. Kaunas, 2018; 6th International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa” (France, Paris, 2016); XVII International Academic Congress “History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization” (Japan, Tokyo, 25-27 January 2016). За результатами конференцій опубліковано 15 статей, 110 тез доповідей.

Нагороди, почесні звання
Почесна грамота Національного фармацевтичного університету (2013 р.); Грамота Харківської Обласної ради (2014 р.); Стипендіат ХОДА в галузі науки імені Миколи Овксентійовича Валяшка (з фармації) (2019 р.).

Наукова школа
Під керівництвом Кошового О.М.
захищено 9 кандидатських робіт: Авідзба Юлія Наліковна, Вовк Геннадій Валерійович, Количев Ілля Олександрович, Упир Тарас Володимирович та Комісаренко Микола Андрійович, Романенко Євген Анатолійович, Мига Михайло Мирославович, Чайка Наталія Борисівна, Стремоухов Олександр Олександрович.

Методичні праці
1. Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини : навч. посіб. / В. М. Ковальов, С. М. Марчишин, О. П. Хворост та ін. // Тернопіль : ТДМУ, 2014. – 264 с. Рекомендовано МОН України (лист № 1/11-5604 від 18.03.2013 р.).
2. Системная фитотерапия: Учеб. Пособие для студентов вузов / В.С. Кисличенко, И.А. Журавель, А.В. Зайченко, Л.В. Упыр, Е.Ю. Коновалова, А.И. Павлий, Т.П. Гарник, В.В. Король, С.И. Степанова, Е.И. Нещерет, З.И. Омельченко, Е.Н. Новосел, В.Ю. Кузнецова, Е.В. Бухарина, А.Н. Комиссаренко, О.Н. Кошевой, В.В. Вельма. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2008. – 256 с. Рекомендовано МОН України (лист № 1.4/18-Г-106 від 24.05.2006 р.)
3. Сировинні джерела продуктів біотехнології та їх аналіз: Навч. посіб. Для студ. вищих навч. закладів / В.С. Кисличенко, А.М. Комісаренко, О.В. Бухарина, С.В. Ковальов, В.В. Вельма, О.М. Кошовий, Я.В. Дьяконова, У.В. Карпюк та ін. – Харків: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2009. – 304 с. Рекомендовано МОН України (лист № 1.4/18-Г-109 від 24.05.2006 р.).
4. Історія кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету : монографія / О. М. Кошовий, В. М. Ковальов, Т. В. Ільїна та ін.; за ред. О. М. Кошового, В. М. Ковальова. – Х. : НФаУ, 2018. – 280 с.
5. Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин : навч. посіб. для самостійної роботи здобувачів вищої освіти на базі тестів ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. Фармація» / О. М. Кошовий [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Кошового. – Х. : НФаУ, 2018. – 118 с.
6. Фармакогнозия и ресурсоведение лекарственных растений : учеб. пособие для самостоятельной работы соискателей высшего образования факультета по подготовке иностранных граждан на базе тестов лицензионного интегрированного экзамена «Крок 2. Фармация» / О. Н. Кошевой [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Кошевого. – Х. : НФаУ, 2018. – 122 с.
7. Лабораторный журнал по фармакогнозии (Модуль 1) для соискателей высшего образования 3 курса специальности «Фармация» /О. Н. Кошевой, Н. В. Бородина, Н. В. Сидора, А. А. Стремоухов, А. В. Гончаров; под общ. ред. О. Н. Кошевого. – Х. : НФаУ, 2017. – 126 с.(Рекомендовано ЦМС НФаУ, протокол № 1 от 02.09.2016 г. Изменения и дополнения внесены согласно графика учебного процесса 2017-2018 уч. г.).
8. Лабораторний журнал з фармакогнозії (Модуль 1) для студентів 2 курсу заочної форми навчання 4,5 роки, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямом «Медицина» / О. М. Кошовий, Н. В. Бородіна, О. О. Стремоухов, О. В. Гончаров, М. А. Комісаренко – Х. : НФаУ, 2018. – 112 с. (Рекомендовано ЦМР НФаУ, протокол № 3 від 23.02.2017 р. Внесено зміни і доповнення згідно графіку навчального процесу 2017-2018 н.р.).
9. Робочий журнал з фармакогнозії (Модуль 2) для здобувачів вищої освіти 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Фармація» /О. М. Кошовий, Т. В. Ільїна, Н. В. Бородіна, О. О. Стремоухов, Н. В. Сидора. – Х.: НФаУ, 2018. – 112 с. (Рекомендовано ЦМР НФаУ, протокол №3 від 23.02.17 р. Внесено зміни і доповнення згідно графіку навчального процесу 2017-2018 н. р.).
10. Лабораторний журнал з фармакогнозії (Модуль 2) для студентів заочної форми навчання 4,5 роки, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямом «Медицина» / О. М. Кошовий, Н. В. Бородіна, Н. В. Сидора, О. О. Стремоухов, В. А. Самойлова, І. М. Владимирова. – Х. : НФаУ, 2016. – 108 с.
11. Лабораторный журнал по фармакогнозии (Модуль 2) для студентов 3 курса специальности «Фармация» факультета по подготовке иностранных граждан / О. Н. Кошевой, Н. В. Бородина, Н. В. Сидора, А. А. Стремоухов, А. В. Гончаров. – Х. : НФаУ, 2017. – 115 с.
12. Щоденник навчальної практики з фармакогнозії для студентів 3 курсу спеціальності «Фармація» / О. М. Кошовий, Н. В. Бородіна, Н. В. Сидора, О. О. Стремоухов, І. М. Владимирова. – Х. : НФаУ, 2017. – 50 с.
13. Щоденник навчальної практики з фармакогнозії для студентів 3 курсу спеціальності «Фармація» / О. М. Кошовий, Н. В. Бородіна, Н. В. Сидора, О. О. Стремоухов, І. М. Владимирова. – Х. : НФаУ, 2017. – 50 с.
14. Сырьевые источники продуктов биотехнологии и их анализ: Учеб. пособ. для студ. выс. учеб. завед. III-IV уровней аккред. / В.С. Кисличенко, А. Н. Комиссаренко, Е. В. Бухарина, С. В. Ковалев, В. В. Вельма, О. Н. Кошевой, Я. В. Дьяконова, У. В. Карпюк. – Х., 2008. – 298 с.
15. Ресурсоведение лекарственных растений: Рабочий журнал. / С. И. Степанова, С. В. Ковальов, Е. Н. Новосел, О. Н. Кошевой, В. В. Вельма – Х., 2008. –24 с.

Членство у фахових асоціаціях
Голова Харківського відділення міжнародної організації CONEM (Council for Nutritional and Environmental Medicine).

Print Friendly, PDF & Email