Календарно-тематичні плани лекцій та занять

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Весняний семестр

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з освітньої компоненти «Фармакогнозія з практичною роботою на дослідному полі» для здобувачів вищої освіти 3 курсу галузі знань 22«Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» денна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з освітньої компоненти «Фармакогнозія з практичною роботою на дослідному полі» для здобувачів вищої освіти 4 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» заочна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з освітньої компоненти «Фармакогнозія» для здобувачів вищої освіти 3 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Клінічна фармація» денна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з освітньої компоненти «Фармацевтична ботаніка» для здобувачів вищої освіти 1 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Клінічна фармація» денна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з освітньої компоненти «Фармацевтична ботаніка» для здобувачів вищої освіти 2 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» заочна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

Весняний семестр

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ з освітньої компоненти «Фармакогнозія» для 3 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Клінічна фармація» денна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ з освітньої компоненти «Фармакогнозія з практичною роботою на дослідному полі» для 3 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Технологія парфумерно-косметичних засобів» денна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ з освітньої компоненти «Фармакогнозія з практичною роботою на дослідному полі» для здобувачів вищої освіти 3 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» заочна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з освітньої компоненти «Фармацевтична ботаніка» для 2 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, освітньої програми «Клінічна фармація» денна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з освітньої компоненти «Фармацевтична ботаніка» для здобувачів вищої освіти 2 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» заочна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Осінній семестр

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з освітньої компоненти «Фармакогнозія з практичною роботою на дослідному полі» для здобувачів вищої освіти 4 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Технології парфумернокосметичних засобів» денна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з освітньої компоненти «Фармакогнозія з практичною роботою на дослідному полі» для здобувачів вищої освіти 4 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» заочна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з освітньої компоненти «Фармацевтична ботаніка» для здобувачів вищої освіти 2 курсу галузі знань 22«Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів денна форма»

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з освітньої компоненти «Фармацевтична ботаніка» для здобувачів вищої освіти 2 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» денна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з освітньої компоненти «Фармацевтична ботаніка» для здобувачів вищої освіти 2 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я»,спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Технологія парфумерно-косметичних засобів» заочна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з освітньої компоненти «Фармакогнозія» для здобувачів вищої освіти 3 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Клінічна фармація» денна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з освітньої компоненти «Фармакогнозія» для здобувачів вищої освіти 4 курсу галузі знань 22 «Охороназдоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Клінічна фармація» заочна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з освітньої компоненти «Нутриціологія» для здобувачів вищої освіти 5 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Клінічна фармація» денна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

Осінній семестр

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ з освітньої компоненти «Фармакогнозія» для 3 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226«Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Клінічна фармація» денна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з освітньої компоненти «Фармацевтична ботаніка» для 2 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» денна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з освітньої компоненти «Фармацевтична ботаніка» для 2 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226«Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» заочна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ з освітньої компоненти «Фармакогнозія» для здобувачів вищої освіти 4 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Клінічна фармація» заочна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з освітньої компоненти «Нутриціологія» для здобувачів вищої освіти 5 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Клінічна фармація» денна форма

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ з освітньої компоненти «Фармакогнозія з практичною роботою на дослідному полі» для здобувачів вищої освіти 4 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» заочна форма

Print Friendly, PDF & Email