Студентське наукове товариство (СНТ)

null

Наукові напрямки гуртка СНТ кафедри ХПС і нутриціології:
– дослідження біологічно активних речовин (БАР) сільськогосподарських рослин та створення на їх основі субстанцій та фітопрепаратів різної біологічної дії;
– вивчення плодово-ягідних рослин родин розові, агрусові, а також рослин родин капустяні, кропивні, маслинкові, злакові, айстрові, селерові, ясноткові;
– дослідження лікарських рослин різної фітотерапевтичної спрямованості, розробка складу та стандартизація спеціальних харчових продуктів – дієтичних добавок.

План роботи наукового гуртка кафедри хімії природних сполук і нутриціології НФаУ на 2021-2022 н.р.
1. Обговорення плану роботи СНТ на перше півріччя 2021-2022 н.р. -Вересень 2021 р.
2. Обговорення складу членів СНТ студентів різних спеціальностей і курсів. – Жовтень 2021 р.
3. Обговорення та затвердження напрямків науково-дослідницької роботи студентів різних спеціальностей і курсів.
Підготовка студентів СНТ до участі у нуково-практичному симпозіумі з міжнародною участю Актуальні питання: « Здоров’я і довголіття – фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження. Комплементарні методи як здоровий спосіб життя. Таврійський національний університет ім. Вернандського м. Київ. 22- 23 жовтня 2021 р. – Жовтень 2021 р.
4. Участь участь у зборах РМВ і СНТ НфаУ. – 7.10. 2021 р.
5. Ознайомлення студентів- членів СНТ з правилами безпеки при роботі у наукових лабораторіях. Складання індивідуальних планів науково-дослідницької роботи членів СНТ. Складання літературних довідок за темами наукових робіт та їх обговорення. – Жовтень 2021 р.
Залучення до СНТ кафедри ХПСіН студентів 3 курсу.
Ознайомлення студентів з положенням для виконання кваліфікаційних робіт. Листопад 2021 р.
6. Виступ з довідками, згідно виконання планів робіт. Листопад 2021р.
7. Затвердження тем кваліфікаційних робіт. – Листопад -грудень 2021 р.
8. Затвердження тем наукових напрямків студентів 3 – 4 курсів – членів. СНТ. Листопад -грудень 2021 р.
9. Підготовка студентів СНТ до участі у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE» (посвідчення УкрІНТЕІ № 241 від 03.03.2021 р.), яка відбудеться у м. Харкові на базі Національного фармацевтичного університету 7-8 грудня 2021 р.
Апробація доповідей здобувачів вищої освіти до захисту кваліфікаційних робіт. – Листопад – грудень 2020 р.
10. Заслуховування та обговорення матеріалів на Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених та рекомендація їх до друку чи доповіді. – Січень – лютий 2022 р.
11. Підготовка та проведення секційного засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених.
Підведення підсумків конференції, нагородження переможців грамотами, дипломами. Березень – квітень 2022 р.
12. Складання звіту, обговорення підсумків роботи за поточний рік. Травень червень 2021 р.
13. Апробація доповідей до захисту кваліфікаційних робіт. Травень червень 2021 р.
14. Захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти різних факультетів. Підсумки і обговорення результатів захисту кваліфікаційних робіт.

На кафедрі хімії природних сполук і нутриціології у 2021-2022 н. р. науково-дослідницькою роботою у СНТ займається понад 70 студентів, які виконують кваліфікаційні роботи, з них 8 – іноземних студентів. Студенти опрацьовують літературні джерела за обраною науковою тематикою та виконують експериментальні дослідження. Роботи присвячені фітохімічному дослідженню плодово-ягідних, сільськогосподарських рослин, рослин, що культивуються в садах і парках та кімнатних рослин.
Кожен рік студенти члени СНТ кафедри хімії природних сполук і нутриціології беруть участь у Міжнародних Всеукраїнських конференціях студентів та молодих вчених, у різних турах олімпіад. Студенти старших курсів, які вже мають науковий досвід та практичні навички, виконують дипломні та магістерські роботи, які успішно захищають на відмінно та добре. Свої наукові досягнення студенти СНТ кафедри ХПС і нутриціології публікують у тезах наукових конференцій та статтях у фахових виданнях разом зі своїми керівниками, – досвідченими доцентами та професорами кафедри.

Перспективи розвитку СНТ кафедри ХПСіН
1. Популяризація наукової діяльності серед студентів, аспірантів і молодих вчених, залучення їх до реалізації наукових досліджень, проектів, програм, інноваційної діяльності та академічної мобільності;
2. Підвищення якості наукових досліджень та проектної діяльності студентів, аспірантів і молодих вчених Університету;
3. Підготовка наукових публікацій повідомлень з наукових питань, виступи з наукових питань на наукових семінарах, конференціях, засіданнях СНТ кафедри.
4. Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських наукових конференціях.
5. Участь у науково-технічних заходах: конференціях, семінарах, форумах та ін.
6. Підвищення ролі СНТ кафедри ХПСіН у виховній і у самостійній науковій роботі.

Засідання СНТ 2021-2022 н.р.

Print Friendly, PDF & Email