Студентське наукове товариство (СНТ)

null

Студентське наукове товариство (СНТ)
Відповідальний за СНТ на кафедрі: КОРОЛЬ Вікторія Вікторівна, кандидат фарм. наук, доцент
Телефон: +380990663159
e-mail: korolinka7@gmail.com

Наукові напрямки гуртка СНТ кафедри фармакогнозії та нутриціології:
– дослідження біологічно активних речовин (БАР) сільськогосподарських рослин та створення на їх основі субстанцій та фітопрепаратів різної біологічної дії;
– вивчення плодово-ягідних рослин родин розові, агрусові, а також рослин родин капустяні, кропивні, маслинкові, злакові, айстрові, селерові, ясноткові, бобові;
– дослідження лікарських рослин різної фітотерапевтичної спрямованості, розробка складу та стандартизація спеціальних харчових продуктів – дієтичних добавок.

План роботи наукового гуртка кафедри фармакогнозії та нутриціології НФаУ на 2023-2024 н.р.
1. Залучення до роботи СНТ кафедри студентів фармацевтичного факультету, факультету фармацевтичного менеджменту та технологій, факультету медико-фармацевтичних технологій та факультету з підготовки іноземних громадян. Обговорення плану роботи СНТ кафедри. Збори гуртка. Вересень- жовтень 2023 н.р.
2. Підготовка наукових робіт та участь у ІІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ», ПРИСВЯЧЕНА 100- РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Д. П. САЛА. Жовтень-листопад 2023 н.р.
3. Обговорення тем наукової роботи студентів-членів СНТ.
Ознайомлення студентів- членів СНТ з правилами безпеки при роботі у наукових лабораторіях. Жовтень 2023 н.р.
4. Засідання членів СНТ та розглядання питань всеукраїнських та міжнародних грантових програм, пошук наукових конференцій та симпозіумів для публікування наукових публікацій. Жовтень-листопад 2023 н.р.
5. Складання літературних довідок та підготовка матеріалів за темами наукових робіт та їх обговорення. Листопад 2023 н.р.
6. Підготовка наукових робіт та участь у III Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Youth Pharmacy Science», яка відбудеться 6-7 грудня 2023 р. Листопад -грудень 2023 н.р.
7. Виступ з доповідями студентів на секційному засіданні СНТ кафедри секціії “Дослідження лікарських рослин та створення фітопрепаратів” присвяченому ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE». 7 грудня 2023 н.р.
8. Виступ з доповідями згідно виконання планів науково-дослідних робіт. Грудень 2023 н.р.
9. Оформлення та захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти напряму підготовки «226 Фармація» фармацевтичного факультету, факультету фармацевтичного менеджменту та технологій, факультету медико-фармацевтичних технологій та факультету з підготовки іноземних громадян. Січень- лютий 2024 н.р.
10. Збори гуртка. Заслуховування доповідей та рекомендацій щодо включення до програми щорічної наукової конференції студентів та молодих вчених. Лютий — березень 2024 н.р.
11. Публікація тез доповідей та підготовка ілюстративного матеріалу до щорічної наукової конференції студентів та молодих вчених. Березень -квітень 2024 н.р.
12. Оформлення та захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти напряму підготовки «226 Фармація» фармацевтичного факультету, факультету фармацевтичного менеджменту та технологій, факультету медико-фармацевтичних технологій та факультету з підготовки іноземних громадян. Травень-червень 2024 н.р.
13. Складання звіту, обговорення підсумків роботи за поточний рік. Червень 2024 н.р.

Студентське наукове товариство кафедри фармакогнозії та нутриціології НФаУ

(2017-2023 н.р.)

Навчальні роки 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Кількість студентів 58 63 86 79 73 60

На кафедрі фармакогнозії та нутриціології у 2023-2024 н. р. науково-дослідницькою роботою у СНТ займається понад 60 студентів, які виконують кваліфікаційні роботи. Здобувачі вищої освіти опрацьовують літературні джерела за обраною науковою тематикою та виконують експериментальні дослідження. Роботи присвячені фітохімічному дослідженню плодово-ягідних, сільськогосподарських рослин, рослин, що культивуються в садах і парках та кімнатних рослин.
Кожен рік студенти члени СНТ кафедри беруть участь у Міжнародних Всеукраїнських конференціях студентів та молодих вчених, у різних турах олімпіад. Студенти старших курсів, які вже мають науковий досвід та практичні навички, виконують кваліфікаційні роботи, які успішно захищають на відмінно та добре. Свої наукові досягнення студенти СНТ публікують у тезах наукових конференцій та статтях у фахових виданнях разом зі своїми керівниками – досвідченими доцентами та професорами кафедри.

Перспективи розвитку СНТ кафедри:
1. Популяризація наукової діяльності серед студентів, аспірантів і молодих вчених, залучення їх до реалізації наукових досліджень, проектів, програм, інноваційної діяльності та академічної мобільності;
2. Підвищення якості наукових досліджень та проектної діяльності студентів, аспірантів і молодих вчених Університету;
3. Підготовка наукових публікацій повідомлень з наукових питань, виступи з наукових питань на наукових семінарах, конференціях, засіданнях СНТ кафедри.
4. Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських наукових конференціях.
5. Участь у науково-технічних заходах: конференціях, семінарах, форумах та ін.
6. Підвищення ролі СНТ кафедри у виховній і у самостійній науковій роботі.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Youth pharmacy science»

ІV Всеукраїнська науково-практича конференція з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE»
Результати секційного засідання СНТ 7.12.23 кафедри фармакогнозії та нутриціології

Загальні збори СНТ 2022-2023 н.р.
Загальні збори СНТ 2021-2022 н.р.
Загальні збори СНТ 2020-2021 н.р.
Загальні збори СНТ 2019-2020 н.р.
Загальні збори СНТ 2018-2019 н.р.

Print Friendly, PDF & Email