Наукові напрями

Кафедра фармакогнозії та нутриціології проводить дослідження з ініціативної тематики: «Вивчення лікарських, сільськогосподарських рослин, синтез аналогів природних флавоноїдів, антрахінонів, карденолідів, кумаринів і створення на їх основі лікарських засобів різної біологічної дії». Основними об’єктами дослідження є сільськогосподарські, плодово-ягідні рослини, а також нові сорти лікарського рослинництва.

Науково-дослідна робота кафедри виконується у відповідності з планом проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН України і є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи НФаУ «Фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини та розробка фітотерапевтичних засобів на її основі» (номер державної реєстрації 0114U000946).

Кафедра займається:

– пошуком нових джерел лікарських, сільськогосподарських та плодово-ягідних рослин, рослинної сировини та сировини тваринного походження для отримання комплексів біологічно активних сполук;

– виділенням в індивідуальному стані сполук за допомогою фізичних, фізико-хімічних та хімічних методів, встановленням їх будови;

–  хімічним синтезом і хімічною модифікацією сполук, що вивчаються, включаючи повний синтез, синтез аналогів і похідних з метою підтвердження структури, встановлення зв’язку будови з їх біологічною дією;

стандартизацією перспективних видів рослинної та тваринної сировини, отриманих з неї субстанцій та фітопрепаратів;

– розробкою методик контролю якості (МКЯ) на лікарську рослинну та тваринну сировину і фітозасоби;

– науково-технічною експертизою технологічних регламентів на промисловий випуск препаратів рослинного та тваринного походження;

– впровадженням перспективних наукових розробок у промислове виробництво;

– виконанням та підготовкою до захисту кваліфікаційних робіт за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» денної та заочної форм здобуття вищої освіти;

– підготовкою і захистом PhD та докторських дисертаційних робіт зі спеціальності 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія».

Print Friendly, PDF & Email