Практика

Навчальна практика є логічним продовженням теоретичного навчання. Практика з фармакогнозії:
– базується на засвоєнні студентами курсів фармакогнозії, фармацевтичної ботаніки, біології, аналітичної хімії, латинської мови і інтегрується з цими дисциплінами;
– закладає основи вивчення студентами дисциплін “Організація та економіка фармації”, ”Стандартизація лікарських засобів”, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та уміння застосовувати знання з фармакогнозії в процесі подальшого навчання і у професійній діяльності;
– закладає основи раціонального природокористування, та створення сировинної бази лікарських рослин за рахунок їх культивування;
– формує практичні вміння та навички по заготівлі стандартної ЛРС.

Бази практики

Договори про практичну підготовку здобувачів вищої освіти

Робоча програма Виробнича фармацевтична практика з фармакогнозії з основами ресурсознавства денна форма
Робоча програма Виробнича фармацевтична практика з фармакогнозії з основами ресурсознавства заочна форма
Силабус Виробнича фармацевтична практика з фармакогнозії з основами ресурсознавства денна форма
Силабус Виробнича фармацевтична практика з фармакогнозії з основами ресурсознавства заочна форма

Робоча програма Виробнича фарм. практика з фармакогнозії заочна форма
Силабус Виробнича фармацевтична практика з фармакогнозії заочна форма

Print Friendly, PDF & Email