Практика

Виробнича практика з фармакогнозії проводиться на пʼятому (четвертому) курсі протягом 12 днів для студентів освітніх програм «Фармація» і «Клінічна фармація» і 6 днів для студентів освітньої програми «Технологія парфумерно-косметичних засобів».
Вона проходить на базі Ботанічних садів і фармакопейних ділянок Національного фармацевтичного університету, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Державного наукового центру лікарських засобів (ДНЦЛЗ), на дослідних полях ДНЦЛЗ, у лісових масивах, луках, озерах, річках, на колгоспних полях.
Виробнича практика передбачає придбання навичок із заготівлі, сушіння, первинної переробки і зберігання лікарської рослинної сировини, визначення невідомої лікарської рослинної сировини.

Виробнича практика з фармакогнозії

Print Friendly, PDF & Email