ЖУРАВЕЛЬ Ірина Олександрівна

ЖУРАВЕЛЬ Ірина Олександрівна ЖУРАВЕЛЬ Ірина Олександрівна – професор закладу вищої освіти кафедри фармакогнозії та нутриціології, доктор фармацевтичних наук, професор. Заслужений професор НФаУ.

ЖУРАВЕЛЬ Ірина Олександрівна ЖУРАВЕЛЬ Ірина Олександрівна ЖУРАВЕЛЬ Ірина Олександрівна

Журавель І.О. закінчила Харківський фармацевтичний інститут з відзнакою в 1985 р. та почала працювати старшим лаборантом, а потім асистентом кафедри фармакогнозії. В 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фенольні сполуки навколоплідника гречки посівної та синтез їх аналогів». З 1994 р. працювала доцентом кафедри фармакогнозії, а з 2004 р. – доцентом кафедри хімії природних сполук. У 2011 р. захистила докторську дисертацію за темою «Фармакогностичне вивчення рослин родин Імбирні, Асклепієві, Айстрові, Плакунові, Кропивні та розробка фітозасобів на їх основі». З 2012 р. – професор кафедри хімії природних сполук НФаУ. 10 грудня 2020 р. Журавель І.О. присвоєно звання “Заслужений професор НФаУ”.

Нагороди:

1. Диплом переможця IІI ступеня в номінації «Краща кафедра НФаУ. Топ-10» (2018), IХ ступеня в номінації «Краща кафедра НФаУ. Топ-10» (2019), IХ ступеня в номінації «Краща кафедра НФаУ. Топ-10» (2020)
2. Диплом I ступеня переможця в номінації «Кращий доктор наук НФаУ» (2018)
3. Почесна грамота Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (2018)
4. Диплом переможця за II місце в конкурсі «Краща навчально-методична розробка року» за видання «Фармакогнозія», номінація «Кращий підручник» (2017)
5. Диплом переможця II ступеня в номінації «Краща кафедра НФаУ. Топ-10» (2017)
6. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, Почесною грамотою Київської районної ради м. Харкова, Почесною грамотою Національного фармацевтичного університету, Почесною грамотою ГО “Національна акафемія наук вищої освіти України”

Громадська діяльність: членкиня Разової Вченої ради, апробаційної комісії НФаУ за спеціальностями 15.00.02 та 15.00.03.

Наукова школа:

Підготувала 2 докторів та 9 кандидатів наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, під її керівництвом виконуються 4 кандидатські дисертаціі.

Дисертації, виконані під керівництвом професорки Журавель Ірини Олександрівни:

Докторські дисертації:

Бурда Н. Є. «Науково-теоретичні підходи до розробки та дослідження урологічних та проктологічних лікарських рослинних засобів» (2018 р.)
Кисличенко О. А. «Фармакогностичне вивчення рослин для розробки лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань» (2020 р.)

Кандидатські дисертації:

Бурда Надія Євгеніївна «Фармакогностичне вивчення Filipendula ulmaria (L.) Maxim.» (2011),
Тартинська Ганна Сергіївна «Фармакогностичне вивчення Thlaspi arvense L.» (2013),
Горяча Лілія Миколаївна «Фармакогностичне вивчення амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia)» (2017),
Гуцол Вікторія Володимирівна «Фармакогностичне вивчення салату посівного сорту «Лолло россо» (2017),
Процька Вікторія Василівна «Фармакогностичне дослідження хости подорожникової та хости ланцетолистої» (2017),
Пазюк Дарина-Марія Валеріївна «Фармакогностичне вивчення моркви посівної (Daucus carota L. var. sativus)» (2019),
Тимофєєва Світлана Вікторівна «Фармакогностичне дослідження канни садової та створення фітозасобів на її основі» (2018),
Кузнецова Марина Миколаївна «Фармакогностичне вивчення капусти городньої (Brassica oleraceae L.)» (2020),
Петровська Уляна Василівна «Фармакогностичне вивчення шпинату городнього» (2021),
Алрікабі Абдулраззак Яссір «Фармакогностичне вивчення рейнутрії сахалінської (Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai».(2023),
Дургхам Халід Абед Саррай «Фармакогностичне вивчення мірабілісу ялапа (Mirabilis jalapa L.)» (2023),
Дейнека Аліна Сергіївна ««Фармакогностичне вивчення целозії гребінчастої (Celosia cristata (L.) Kuntze.)» (2023),
Зеленські (Пінкевич) Вікторія Олексіївна «Фармакогностичне вивчення матіоли дворогої (Matthiola bicornis (Sibth. & Sm.) DC.)» (2023),
Дейнека Аміна Сергіївна «Фармакогностичне вивчення Космеї двічіперистої (Cosmos bipinnatus Cav

Теми готуються до затвердження в експертній раді:
Ільїна Софія Константинівна

Публікації:

Авторка понад 550 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі 5 підручників, 11 посібників, більше 50 методичних рекомендацій, ряду робочих програм, 33 патентів України, 4 авторських свідоцтв, 10 інформаційних листів.

Список публікацій

Підручники:

1. Pharmacognosy : Basic textbook for students of pharmaceutical institutions of education (pharmaceutical faculties) / V.S. Kyslychenko, L.V. Lenchyk, I.O. Zhuravel, V. Yu. Kuznietsova, I. G. Gurieva, O.A. Kyslychenko; ed. by V.S. Kyslychenko. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2018.
2. Фармакогнозия : базовый учеб. для студентов высш. фармац. учеб. заведения (фармац. фак.) IV уровня аккредитации ; изд. дораб. и доп. [авториз. пер. с укр. яз.] / В.С. Кисличенко, И.А. Журавель, С.М. Марчишин, О.П. Хворост ; под ред. В.С. Кисличенко. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 776 с. ; 16 с. цв. вкл.
3. Фармакогнозія : базовий підруч. для студ. вищ. фармац. закл. (фармац. фак.) ІV рівня акредитації / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, С.М. Марчишин та ін.; за ред. В.С. Кисличенко. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 736 с. ; 16 с. кол. вкл. – (Національний підручник).
4. Фармакогнозія з основами біохімії рослин: Підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. та фармац. ф-тів вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акред. / / В. М. Ковальов, І. О. Павлій, Т. І. Ісакова. – X.: Вид-во НФаУ, МТК-книга, 2004. – 2-е вид. – 704 с.
5. Фармакогнозія з основами біохімії рослин : підруч. / В. М. Ковальов, О. І. Павлій, Т. І. Ісакова. – Х. : Прапор, 2000. – 704 с.

Посібники:

1. Фармакогнозія: Посібник для підготовки до іспиту: Навчальний посібник / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, О.М. Новосел та ін. / За ред. В.С. Кисличенко, І.О. Журавель.– Х.: НФаУ, 2017. – 88 с.
2. Фармакогнозія. Лабораторний практикум: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, О.М. Новосел та ін.; за ред. В.С. Кисличенко. – Х.: НФаУ, 2017. – 224 с.
3. Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії: навч.-метод. посіб.: у 2 т. / В.С. Кисличенко, С.М. Марчишин, З.І. Омельченко та ін.; за ред. В.С. Кисличенко, С.В. Огарь. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – Т. 1. – 396 с.
4. Ресурсоведение лекарственных растений : учеб. пособие для студентов высших учеб заведений / В. С. Кисличенко, В. В. Король, Е. Н. Новосел и др. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2016. – 164 с.
5. Сировиннi джерела продуктiв бiотехнологiї та їх аналiз : навч. посiб. для студ. вищих навч. закладiв / В. С. Кисличенко, I. О. Журавель, О. В. Бухарiна та ін. – Х. : Вид-во НФаУ : Золотi сторiнки, 2009. – 304 с
6. Laboratory hand–book / V. S. Kislichenko, L. V. Upyr, I. O. Zhuravel, V. V. Velma, Ya. V. Dyakonova, A. A. Kislichenko / Еd. by V. S. Kislichenko, L. V. Upir. – Kharkov : Rayder, 2009. – 160 p.
7. Фармакогнозія. Лабораторний практикум : навч. посібник / за ред. В. С. Кисличенко, І. О.Журавель. – Х. : Райдер, 2009. – 156 с.
8. Сырьевые источники продуктов биотехнологии и их анализ : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / В. С. Кисличенко, А. Н. Комиссаренко, Е. В. Бухарина и др. – Х., 2008. – 298 с.
9. Системная фитотерапия: учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. В.С. Кисличенко, А.В. Зайченко, И.А. Журавель. – Харьков : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2008. – 256 с.
10. Фармакогнозия : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. Н. Ковалев, В. С. Кисличенко, И. А. Журавель, А. М. Ковалева, Т. И. Исакова. – Х. : Изд-во НФаУ, 2007. – 272 с.
11. Практикум по фармакогнозии : учеб. пособие для студ. вузов / В. Н. Ковалев, Н. В. Попова, В. С. Кисличенко, Т. И. Исакова, И. А. Журавель, С. И. Степанова, А. Г. Сербин, Л. М. Серая, Л. С. Картмазова. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2003. – 615 с.

Статті у фахових закордонних наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях України

Викладання освітніх компонентів:

– Фармакогнозія
– Фармакогнозія з основами ресурсознавства ЛР

Print Friendly, PDF & Email