ГОНТОВА Тетяна Миколаївна

ГОНТОВА Тетяна Миколаївна
ГОНТОВА Тетяна Миколаївна – професор закладу вищої освіти кафедри фармакогнозії та нутриціології, доктор фармацевтичних наук, професор.

ГОНТОВА Тетяна Миколаївна ГОНТОВА Тетяна Миколаївна ГОНТОВА Тетяна Миколаївна ГОНТОВА Тетяна Миколаївна ГОНТОВА Тетяна Миколаївна

ГОНТОВА Тетяна Миколаївна (04.04.1969, м. Харків) – доктор фармацевтичних наук (2012), професор, професор кафедри фармакогнозії та нутриціології (з 2023 р).
Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1991р.). Працювала старшим лаборантом кафедри ботаніки (1991 – 1993р.), аспірант (1993 – 1996 р.), асистентом (1996-2001 р.), доцентом (2001 – 2012 р.). З 2012 р. по 2021 р. очолювала кафедру ботаніки. Професор кафедри фармакогнозії (2021 -2023 р.), професор кафедри фармакогнозії та нутриціології з 2023 р).

Підвищення кваліфікації
Актуальні питання якості та стандартизації в фармацевтичній галузі (2004); Перепідготовка з підвищення кваліфікації (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ) (2010); Лекторська майстерність викладача (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ) (2015 р.); Стандартизовані методи діагностики якості підготовки фахівців галузі знань «Охорона здоров’я» (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, факультет підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти) (2016 р.); Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання: e-Tutor (Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти) (2016 р.), Школа супервайзера СУЯ (2018 р.), Післядипломна психолого-педагогічна освіта науково-педагогічних працівників фармацевтичних та медичних ЗВО (НФаУ, ІПКСФ) (2020), Ступінь вищої освіти магістр (Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди) (2020 р.), Сучасні клінікофармакологічні та організаційноекономічні аспекти відпуску та застосування лікарських засобів НФаУ, ІПКСФ, м. Харків (2022).

Навчально-методична робота
Співавтор 10 типових і 45 робочих програм з профільних дисциплін. У співавторстві підготовлено блоки навчально-методичної літератури українською, англійською та російською мовами з дисциплін «Фармацевтична ботаніка», «Медична ботаніка» та інші (кількість навчально-методичних видань 149); приймала участь у розробці дистанційного курсу “Фармацевтична ботаніка”, що відповідає вимогам “Положення про експертизу ДК в НФаУ” та рекомендований для використання у навчальному процесі, що підтверджено Сертифікатом (13 лютого 2019 р.).

Організаційна робота
Була членом Вченої ради НФаУ до 2022 р, членом апробаційних комісій НФаУ зі спеціальностей 15.00.01 та 15.00.02, об’єднаної ради факультетів, циклової методичної ради НФаУ (до 2021 р.). Була членом Організаційного комітету з підготовки проведення VIII Національного з’їзду фармацевтів України (2016 р.), членом організаційного комітету з організації 20-річчя Дня фармацевтичного працівника України (2019 р.) Була головою журі І та ІІ турів Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка» (2019 р.), працювала у складі робочої групи ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Лабораторна діагностика» (2019 р.). У 2012, 2014, 2018, 2020 роках була головою оргкомітетів I, II ІІІ та IV Міжнародних науково-практичних internet-конференцій «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин».
З 2013 року член фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійних іспитів «Крок-1» для спеціальності «Фармація» з Ботаніки. Була голово фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійних іспитів «Крок-1» для спеціальності «Фармація» з Ботаніки ( 2017 – 2021 р.).
У рамках роботи кафедри як опорної з дисциплін “Фармацевтична ботаніка” і “Медична ботаніка” для однопрофільних курсів медичних закладів України (наказ МОЗ України №352 від 27 листопада 1998 р.) координувала співпрацю кафедр ВНЗ де вивчають дисципліну «Фармацевтична ботаніка» (2013-2021 р).
Нагороджена Почесною грамотою харківської обласної ради (2015), Почесною грамотою об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (2016), Почесною грамотою НФаУ (2018 р., 2019 р.), Подякою НФаУ (2018 р., 2019 р.).
У 2014 році ім’я Гонтової Т.М. внесено до «Золотої книги пошани» за вагомий внесок у розвиток університету.

Науково-дослідна робота
Здійснює науково-дослідну роботу за напрямом: «Фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини та розробка фітотерапевтичних засобів на їх основі» (№ державної реєстрації 0114U000946), «Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного та промислового виробництва» (номер державної реєстрації 0114U000949). Підготувала дев’ять магістрантів, шість кандидатів наук (Золотайкіна М. Ю. (2017 р.)), (Ільїнська Н. І. (2018 р.), Соколова О.О. (2019 р.), Яременко М. С. (2021 р.), Гордєй К. Р. (2021 р.), Котов С.А. (2023 р). Є науковим керівником аспіранта Таллер О.Ю. на тему «Фармакогностичне дослідження Робінії клейкої (Robinia viscosa Vent)».
За результатами науково-дослідної роботи має більше 288 наукових праць, серед них: 21 патент, 6 інформаційних листів, 89 наукових статей та більше 180 матеріалів конференцій.

Членство у фахових асоціаціях:
Міжнародна асоціація фармацевтів (FIP 2013-2015 р.);
Комісія медичних наук Польської Академії Наук у Любліні (2013-2014 р.), Українське ботанічне товариство (1996-2021 р.)

Підручник з грифом МОЗ:
Pharmaceutical botany : textbook / T. M. Gontova, A. H. Serbin, S. M. Marchyshyn et. al. ; edited by T. M. Gontova. – Ternopil: TSMU, 2013. – 380 p.
Навчальні посібники з грифом МОЗ:
1. Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы) / А. Г. Сербін, Л. С. Картмазова, В. П. Руденко, Т. М. Гонтова: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів. – Х.: Колорит, – 86 с.: іл. – Текст: рос.
2. Збірник тестових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [уклад.: Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, Т. В. Опрошанська та ін.]; за ред. Т. М. Гонтової, Л. М. Сірої. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 168 с.
3. Фотогербарий лекарственных растений = Photoherbarium of medicinal plants : учеб. пособие для студентов вузов / Т.Н. Гонтовая, А.Г. Сербин, В.П. Руденко и др. ; под общ. Ред. Т.Н. Гонтовой, В.П. Руденко. – Харьков. : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 240 с. – Текст парал. : рус., англ.
Словники:
1. Енциклопедичний тулмачний словник фармацевтичних термінів : україно-латинсько-російсько-англійський : [навч. Посібн. Для студ. Вищих навч. закладів] / [уклад.: І.М. Перцев, Є.І. Світлична, О.А. Рубан та ін.] ; за ред. Проф. В.П. Черниха. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 824 с.
2. Англо-український та українсько-англійський словник із фармацевтичної технології «Крок 1. Фармація» = English-Ukrainian and Ukrainian-English Dictionary of Pharmacy Terminology «Krok 1. Pharmacy» : прибл. 15500 термінів / уклад.: А.А. Котвіцька, А.І. Федосов, Т.В. Крутських та ін. – Харків: НФаУ, 2019. – 248 с.

Print Friendly, PDF & Email