ОЧКУР Олександр Васильович

ОЧКУР Олександр Васильович
ОЧКУР Олександр Васильович – доцент закладу вищої освіти кафедри фармакогнозії та нутриціології,, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

ОЧКУР Олександр Васильович ОЧКУР Олександр Васильович

 

 

Народився 25 січня 1986 р. у с. Новоолександрівка Біловодського району Луганської області.
Закінчив Стахановське медичне училище за спеціальністю «Фармація» (2005); Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація» (2009); магістратуру НФаУ за спеціальністю «Фармація» (2010); аспірантуру НФаУ (2013); магістратуру НФаУ за освітньою програмою «Клінічні дослідження» (2023).
Працював провізором ЦРА № 90 (смт Біловодськ Луганської обл.) (2009-2010), аспірантом кафедри фармакогнозії (2010-2013), асистентом кафедри нутриціології та фармацевтичної броматології (2013-2014), асистентом кафедри фармакогнозії (2014-2019), з 2019 р. – доцент кафедри фармакогнозії НФаУ.

Навчально-методична робота
Проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Фармакогнозія з основами ресурсознавства», «Ресурсознавство лікарських рослин», «Фармацевтична ботаніка» для студентів денної та заочної форми навчання, керує виконанням магістерських робіт. Співавтор навчальних посібників, текстів лекцій та лабораторних журналів з фармакогнозії, ресурсознавства лікарських рослин, нутриціології та фармацевтичної броматології для вітчизняних та іноземних студентів, в тому числі англійською мовою.

Науково-дослідна робота
Фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини та нефармакопейних видів рослин; фітохімічне дослідження представників роду Artemisia L.; пошук перспективних рослинних джерел біологічно активних речовин з використанням методів нумеричної таксономії; створення та стандартизація препаратів рослинного походження.
Захистив дисертацію за темою «Фармакогностичне дослідження видів роду Artemisia L. флори України» у 2014 р. (науковий керівник – д. фарм. н., проф. А.М. Ковальова).
Автор та співавтор понад 100 наукових праць, у тому числі 30 статей у фахових виданнях, 18 патентів, статей до «Фармацевтичної енциклопедії».

Громадська діяльність
Заступник декана факультету медико-фармацевтичних технологій (з 2014 р.); секретар Екзаменаційної комісії (2015-2018); член профспілкового комітету первинної профспілкової організації співробітників НФаУ (з 2020 р.).

Print Friendly, PDF & Email