ПРОСКУРІНА Ксенія Ігорівна

ПРОСКУРІНА Ксенія Ігорівна

ПРОСКУРІНА Ксенія Ігорівна – доцент закладу вищої освіти кафедри фармакогнозії та нутриціології,, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

ПРОСКУРІНА Ксенія Ігорівна ПРОСКУРІНА Ксенія Ігорівна ПРОСКУРІНА Ксенія Ігорівна ПРОСКУРІНА Ксенія Ігорівна ПРОСКУРІНА Ксенія Ігорівна

 

 

 
ПРОСКУРІНА Ксенія Ігорівна (30.10.1985р., м. Харків) закінчила Національний фармацевтичний університет (2007р.), магістратуру (2008р.). Працювала старшим лаборантом (2006-2010рр.), асистентом (2010-2012рр.) кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ НФаУ. Працювала асистентом (2012-2014рр.), доцентом (2014-2017рр.) кафедри аналітичної хімії, виконувала обов’язки відповідального за роботу СНТ, була членом Ради молодих вчених НФаУ, виконувала обов’язки відповідального за сайт кафедри. З січня по серпень 2017 р. працювала у Науково-методичній лабораторії з питань фармацевтичної освіти НФаУ на посаді фахівця І категорії.
З 2017 р. працює доцентом кафедри ботаніки НФаУ. Виконує обов’язки відповідального за оновлення та поповнення сайту кафедри, відповідального за наукову роботу кафедри, відповідального за систему управління якістю кафедри.

Підвищення кваліфікації
Цикл ТУ «Сучасні проблеми та напрямки технології фармацевтичних виробництв» 2008р., цикл ТУ «Сучасні хроматографічні методи дослідження біологічно активних сполук і токсикантів» 2011р., передатестаційний цикл «Аналітично-контрольна фармація» 2015р., Цикл «Теорія та практика дистанційного навчання» 2018р., вебінар «Можливості Web of Science для наукової діяльності» 2019р.
Навчально-методична робота. Співавтор 12 навчально-методичних видань. Приймала участь у створенні 25 навчальних відеофільмів з аудіо супроводом для лабораторних робіт з кількісного та інструментальних методів аналізу з урахуванням імплементації дистанційних курсів у навчальний процес.

Організаційна робота
Виконувала обов’язки відповідального секретаря І, ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Аналітична хімія у фармації» (2015р., 2016р.). Була членом Організаційного комітету з підготовки проведення VI, VII та VIII Національних з’їздів фармацевтів України (2005 р., 2010 р. і 2016 р. відповідно), членом організаційного комітету з організації 20-річчя Дня фармацевтичного працівника України (2019р.) Працювала у складі журі ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка» 2019р. (Наказ НФаУ №553 від 17.12.2018р.) Нагороджена Почесною грамотою НФаУ (2010р., 2016р., 2018р.) та Подякою НФаУ (2019р.).

Науково-дослідна робота
У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація та валідація методів контролю якості екстемпоральних лікарських засобів, що містять нітрофурал, пілокарпіну гідрохлорид та папаверину гідрохлорид» (науковий керівник – проф., д.фарм.н. Євтіфєєва О.А.).
Здійснює науково-дослідну роботу за напрямом: «Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного і промислового виробництва». Проводить науково-дослідну роботу зі студентами, які приймають участь у конференціях із доповідями. За результатами науково-дослідної роботи має більше 80 наукових праць, серед них: 5 патентів на корисну модель, 5 інформаційних листів, 27 наукових статей та більше 50 матеріалів конференцій.

Перелік наукових праць

Патенти:
Патент на корисну модель № 53020 Україна, МПК G01N 31/16 A61K 31/395. Спосіб титриметричного визначення концентрації папаверину гідрохлориду у лікарських формах аптечного виготовлення / Євтіфєєва О.А., Георгіянц В.А., Проскуріна К.І. Заявка № u 2010 01806 Заявл. 19.02.2010. Опубл. 27.09.2010, Бюл. №3.
Пат. на корисну модель 60616 Україна, МПК А61К 31/472 (2006.01), С07D 217/20 (2006.01). Спосіб ідентифікації папаверину гідро хлориду у лікарських формах аптечного виготовлення / О. А. Євтіфєєва, В. А. Георгіянц, К. І. Проскуріна; заявник і патентоволодар Національний фармацевтичний університет. – № u 201014013; заявл. 24.11.10; опубл. 25.06.2011, Бюл. №12.
Патент на корисну модель № 95150 Україна, МПК G01N 21/33 A61K 31/ Спосіб спектрофотометричного визначення концентрації кислоти саліцилової у лікарських формах аптечного виготовлення у присутності резорцину/ Євтіфєєва О.А., Проскуріна К.І., Хмельова М.О. Заявка № u 2010 01806 Заявл. 02.07.2014. Опубл. 10.12.2014, Бюл. №23.
Патент на корисну модель №96437 Україна, МПК G01N 21/27 A61K31/01. Спосіб фотоколориметричного визначення концентрації ментолу у лікарських формах аптечного виготовлення / Євтіфєєва О.А., Проскуріна К.І., Мордінсон А.Ю., Хмельова М.О. Заявка № u 2014 08186 Заявл. 21.07.2014. Опубл. 10.02.2015, Бюл. №3.
Патент на корисну модель № 105619 Україна, МПК G01N 31/16 A61K 31/395. Спосіб кількісного визначення складу магнітокерованого нанокомпозиту Ag@Fе3O4/ Чан Т. М.; Левітін Є. Я.; Криськів О. С.; Проскуріна К. І. Заявка № u 2015 09848 Заявл. 12.10.2015. Опубл. 25.03.2016, Бюл. №6
Інформаційні листи:

Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я №10-2013. Контроль якості аптечної лікарської форми на основі килоти саліцилової та резорцину / О. А. Євтіфєєва, К. І. Проскуріна, М. О. Хмельова – Укрмедпатентінформ. – 2013. – Вип. 17 . –4с.
Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я №340-201 Контроль якості гідрофобних мазей з діючою речовиною преднізолоном / О. А. Євтіфєєва, К. І . Проскуріна О. В. Ганєва, В. Т. Кірдан – Укрмедпатентінформ. – 2015. – Вип. 32. – 4 с. (Рішення ПК «Фармація» Протокол №93 від 28.10.2015р.).
Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 339 – 201 Контроль якості гідрофільних мазей з діючою речовиною преднізолоном / О. А. Євтіфєєва, К. І . Проскуріна О. В. Ганєва, В. Т. Кірдан – Укрмедпатентінформ. – 2015. – Вип. 31 . – 5 с. (Рішення ПК «Фармація» Протокол №93 від 28.10.2015р.).

Print Friendly, PDF & Email