ХВОРОСТ Ольга Павлівна

ХВОРОСТ Ольга Павлівна ХВОРОСТ Ольга Павлівна — професор закладу вищої освіти кафедри фармакогнозії та нутриціології, доктор фармацевтичних наук, професор. Заслужений професор НФаУ.

ХВОРОСТ Ольга Павлівна ХВОРОСТ Ольга Павлівна ХВОРОСТ Ольга Павлівна

Народилася 09.10.1960 р. в м. Харкові. Закінчила з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут (1982), в якому працює з 1982 року: старша лаборантка (1982-1984), асистентка (1984-1992), старший викладач (1992-1996), доцент (1996-2006), професор (2006-2012) кафедри ботаніки, завідувач кафедри фармакогнозії (2012 –2013), з 2013 – професор кафедри хімії природних сполук НФаУ, з 2019 – професор кафедри хімії природних сполук і нутриціології НФаУ. Кандидат фармацевтичних наук (1986), доцент (1998), доктор фармацевтичних наук (2006), професор (2008), Заслужений професор НФаУ (2013).

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Фитохимическое изучение ольхи клейкой» (1986), докторську дисертацію «Фармакогностичне вивчення рослин порядку Березоцвіті та отримання нових біологічно активних субстанцій різної спрямованості» (2006).

Громадська діяльність: голова апробаційної ради по спеціальностям 15.00.02 и 15.00.03.

Напрями наукових досліджень: фармакогностичне вивчення поширених вітчизняних дикорослих та культивуємих рослин зі створенням оригінальних ЛП.
Співавторка 4 оригінальних лікарських препаратів (Альтан-таблетки, Альтан-таблетки кишковорозчинні, мазь альтанова, елгацин), які випускаються промисловістю.

Дисертації, виконані під керівництвом професорки Хворост Ольги Павлівни:

Докторські дисертації:

Гонтова Тетяна Миколаївна – «Фармакогностичне дослідження рослин родин фіалкові та шорстколисті, перспективи їх використання в медицині» (2012);
Малий Володимир Валентинович – «Фармакогностичне дослідження рослин родин Маслинові, Кленові, Ільмові, Жимолостеві та створення субстанцій на їх основі» (2013);
Федченкова Юлія Анатоліївна – «Науково-теоретичне обгрунтування вивчення листя як виду рослинної сировини для одержання лікарських засобів» (2018 р.)
Опрошанська Тетяна Віталіївна – «Теоретичне обґрунтування та практичне вирішення проблеми створення рослинних засобів, що впливають на обмін речовин».

Кандидатські дисертації:

Кичімасова Яна Сергіївна – «Фармакогностичне вивчення ясена звичайного та розробка субстанцій на його основі» (2006);
Федченкова Юлія Анатоліївна – «Фармакогностичне вивчення деяких представників роду Клен та перспективи використання їх у медицині» (2009);
Опрошанська Тетяна Віталіївна – «Фармакогностичне вивчення рослин роду Лопух та створення субстанцій на їх основі» (2010);
Мішнєва Катерина Дмитрівна – «Фармакогностичне вивчення братків садових, фіалки фармакопейної якості та створення субстанцій на їх основі» (2010);
Мала Ольга Сергіївна – «Фармакогностичне вивчення кори та інших видів сировини найпоширеніших преставників роду Betula L.» (2010);
Машталер Вікторія Володимирівна – «Фармакогностичне вивчення Borago officinalis L. та створення субстанцій на його основі» (2010);
Данилова Ірина Анатоліївна – «Фармакогностичне вивчення ільму граблистого та створення субстанцій на його основі» (2011);
Лобурцова Марія Сергіївна – «Фармакогностичне вивчення медунки темної та створення субстанцій на її основі» (2012);
Водославський Василь Мирославович – «Фармакогностичне вивчення трави зірочника середнього» (2014);
Андріанов Костянтин Вадимович – «Порівняльне фармакогностичне вивчення сировини поширених сортів м’яти перцевої» (2016);
Гамуля Ольга Володимирівна – «Фармакогностичне дослідження сировини огірка посівного» (2016);
Батюченко Іванна Іванівна – «Фармакогностичне дослідження трави гарбузу звичайного» (2018);
Посохова Іріна Юріївна – «Фармакогностичне вивчення рослинної сировини вітчизняних представників родини лаврові»;
Леонтієв Богдан Станіславович – «Фармакогностичне вивчення плодів калини звичайної як перспективного джерела біологічно активних сполук»;
Зудова Євгенія Юріївна – «Теоретичне та фітохімічне обґрунтування створення антигіпертензивного засобу»;
Шпичак Аліна Олегівна – «Фармакогностичне дослідження вітчизняної сировини представників роду Цетрарія».

Підручники:

1. Фармакогнозія : базовий підруч. для студ. вищ. фармац. закл. ІVрівня акредитації / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, С.М. Марчишин та ін.; за ред. В.С. Кисличенко. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 736 с. (лист МОЗ України №23-01-09/86 від 14.04.2014).
2. Фармакогнозия : базовый учеб. для студентов высш. фармац. учеб. заведения (фармац. фак.) IV уровня аккредитации ; изд. дораб. и доп. [авториз. пер. с укр. яз.] / В.С. Кисличенко, И.А. Журавель, С.М. Марчишин, О.П. Хворост ; под ред. В.С. Кисличенко. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 776 с. ; 16 с. цв. вкл. (лист МОЗ України №23-01-09/86 від 14.04.2014).

Навчальні посібники:

1. Довідник «Дикорастущие и культивируемые лекарственные растения, их диагностика и применение» (1991),
2. «Ботаника. Учебно-полевая практика» (2001),
3. «Практикум по идентификации лекарственного растительного сырья» (2014),
4. Крок 1 «Фармация». Ботаника: [учебно-методическое пособие для подготовки к лицензионному экзамену] / [Сербин А.Г., Хворост О.П., Руденко В.П., Серая Л.М., Федченкова Ю.А. и др.] ; под ред. А.Г. Сербина и Л.М. Серой. – Х.: НФаУ, 2010.-52 с.
5. Малий В.В. Робочий журнал з фармацевтичної ботанiки для студентiв спецiальностi “ТФП”/ В. В. Малий, О.П. Хворост, А.Г. Сербiн, Ю.А. Федченкова : НФаУ, 2012. – 32с.
6. «Лекарственные растения от А до Я»: учебн. пособ. для студ. высш. фармац. учебн. зав. ІІІ-ІV ур. акредитации / О. П. Хворост, Т. В. Опрошанская, Ю. А. Федченкова, Е. Д. Мишнева, А. А. Стремоухов, Н. В. Бородина. – Х.: Изд-во НФаУ; 2012.- 107 с.
7. Фармакогнозия и ресурсоведение лекарственных растений. Сборник тестов для подготовки к лицензионному экзамену «Крок-2» / В. Н. Ковалев, Т. И. Исакова, Ю. А. Федченкова и др. – Х. : Изд–во НФаУ, 2012. – 95 с.
8. Антологія лікарських рослин: [навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація] / О. П. Хворост, Ю. А. Федченкова, Т. В. Опрошанська, К. С. Скребцова, О. В. Москаленко, А. М. Демченко, В. В. Суховєєв. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020. – 134 с.

Методичні рекомендації:

1. Производственная практика по фармакогнозии. Метод. Рекомендации для студентов 3 курса иностранного факультета специальности «Фармация» /Хворост О.П. и др. Х. Изд-во НФаУ. 2013. – 15 с. (протокол ЦМК НФаУ № 2 от 04.04.2013).
2. Методичні вказівки з фармацевтичної ботаніки для студентів факультету «Технологія фармацевтичних препаратів» / О. П. Хворост [та ін.]. – Х. : НФаУ, 2012. – 40 с.
3. Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії: навч.-метод. посіб.: у 2 т. / В.С. Кисличенко, С.М. Марчишин, З.І. Омельченко та ін.; за ред. В.С. Кисличенко, С.В. Огарь. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – Т. 1. – 392 с. (лист МОЗ України, протокол №12 від 17.10.2014).
4. Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії: навч.-метод. посіб.: у 2 т. / В.С. Кисличенко, С.М. Марчишин, З.І. Омельченко, О.М. Новосел, О.П. Хворост, І.О. Журавель, А.І. Попик; за ред. В.С. Кисличенко, С.М. Марчишин. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – Т. 2. – 304 с. (лист МОЗ України, протокол №12 від 17.10.2014)

Членство у фахових асоціаціях: Українське Ботанічне товариство, Всеукраїнська фармацевтична палата, Харківська обласна організація фармацевтичних працівників

Викладання освітніх компонентів: «Фармакогнозія» «Фармакогнозія з основами ресурсознавства ЛР», «Фармакогностичний аналіз нових видів лікарської рослинної сировини», «Ресурсознавство лікарських рослин», «Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація», «Сучасний стан створення фітопрепаратів».

Print Friendly, PDF & Email