МАШТАЛЕР Вікторія Володимирівна

МАШТАЛЕР Вікторія Володимирівна МАШТАЛЕР Вікторія Володимирівна – доцент кафедри фармакогнозії та нутриціології, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

МАШТАЛЕР Вікторія Володимирівна МАШТАЛЕР Вікторія Володимирівна МАШТАЛЕР Вікторія Володимирівна МАШТАЛЕР Вікторія Володимирівна

МАШТАЛЕР Вікторія Володимирівна (07.03.1972р., сел. Шевченко Донецької області) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. Закінчила Українську фармацевтичну академію (1994р.). Працювала провізором (1994 – 2003рр.). Працювала старшим лаборантом (2003 – 2011рр.), асистентом (2011 – 2018рр.), старшим викладачем (2018 – 2019рр.) кафедри ботаніки НФаУ. Виконувала обов’язки секретаря кафедри (2012 – 2018рр.), секретаря методичних нарад (2014-2015 рр.), відповідального за організацію навчально-методичного забезпечення студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» (2012 – 2016рр.) та спеціальності «Фармація» (англомовне відділення) (2016 – 2023 рр.).
З 2023 р. працює доцентом кафедри фармакогнозії та нутриціології НФаУ. Виконує обов’язки відповідального за організацію навчально-методичного забезпечення студентів спеціальності «Фармація» (англомовне відділення) та дистанційний курс «Фармацевтична ботаніка».
Підвищення кваліфікації. Цикл «Школа молодого викладача» 2013р., цикл «Технології розробки дистанційного курсу» 2015р., міжнародне стажування «Академічна доброчесність: виклики сучасності» 2018р. Курси підвищення кваліфікації «Теорія та практика дистанційного навчання» 2019р. Друга вища освіта за спеціальністю «Англійська мова» 2020р.
Навчально-методична робота. Співавтор понад 30 навчально-методичних видань, 23 навчальних програм. Приймала участь у розробці дистанційного курсу «Фармацевтична ботаніка». Є тьютором дистанційних курсів «Фармацевтична ботаніка. Модуль І» та «Фармацевтична ботаніка. Модуль ІІ». Дані курси відповідають вимогам «Положення про експертизу ДК в НФаУ» та рекомендовані для використання у навчальному процесі (сертифікат затверджено на засіданні ЦМР НФаУ, протокол № 1 від 20.09.2018 р.).
Організаційна робота. Виконувала обов’язки секретаря кафедри (2012 – 2018рр.) секретаря методичних нарад (2014-2015рр.). Була куратором двох академічних груп (2015-2018 рр.). Приймала участь у проведенні Днів відкритих дверей, профорієнтаційній роботі. Нагороджена Почесною грамотою НФаУ (2021р.).
Науково-дослідна робота. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне вивчення Borago officinalis L. та створення субстанцій на його основі» (науковий керівник – проф., д.фарм.н. Хворост О.П.).
Здійснює науково-дослідну роботу за напрямом: «Фармакогностичне дослідження рослин України (родини шорстколисті, фіалкові, айстрові, глухокропивні)». Проводить науково-дослідну роботу зі студентами, які приймають участь у наукових конференціях. За результатами науково-дослідної роботи має більше 68 наукових праць, серед них: 2 патенти на винахід, 2 інформаційні листи, 29 наукових статтей (серед них 6 – у Scopus) та більше 30 матеріалів конференцій.

Перелік наукових праць
Патенти:
1. Пат. 95570 Україна, МПК А61К 36/30, А61К 127/00, А61К 135/00, А61Р 29/00. Спосіб одержання засобу з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2010 06955; заявл. 07.06.10; опубл. 10.08.11, Бюл. № 15.
2. Пат. 96678 Україна, МПК А61К 36/30, А61Р 29/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2010 06988; заявл. 07.06.10; опубл. 25.11.11, Бюл. № 22.
Статті:
1. Машталер В. В. Дослідження ліпофільних фракцій сировини Borago officinalis L. / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Фітотерапія. Часопис. – 2008. – № 4. – С. 53 – 55.
2. Машталер В. В. Кількісний вміст деяких груп біологічно активних речовин трави та насіння бораго лікарського та субстанцій, отриманих з даних видів сировини / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2009. – № 2. – С. 70 – 72.
3. Машталер В. В. Вільні та зв’язані амінокислоти субстанцій трави та насіння бораго лікарського / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2009. – № 3. – С. 163 – 165.
4. Машталер В. В. Дослідження основних параметрів трави бораго лікарського / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 4. – С. 27 – 30.
5. Машталер В. В. Елементний склад сировини та густих екстрактів з бораго лікарського / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Медична хімія. – 2010. – № 1. – С. 125 – 127.
6. Гонтова Т. М. Дослідження білково-полісахаридних комплексів трави та плодів бораго лікарського / Гонтова Т. М., Машталер В. В., Хворост О. П. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – Київ –Луганськ, 2011. – Вип. 2 (104). – С. 314-319.
7. Гонтова Т. М. Хімічне вивчення ліпофільних екстрактів з сировини рослин родин Violaceae та Boraginaceae / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, В. В. Машталер // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук праць. – 2012. – Вип. 4 (112). – С. 247 – 253.
8. Машталер В. В. Вміст амінокислот в густих екстрактах з сировини синяка звичайного / В. В. Машталер // Запорожский медицинский журнал. – № 4, 2013. – С. 43-44.
9. Гонтова Т. М. Перспективи вивчення розеткового листя бораго лікарського / Гонтова Т. М., В. В. Машталер // Фармацевтичний часопис. – № 3, 2013. – С. 6-8.
10. Chromatography-mass-spectrometric determination of the essential oils components of wild lentils / T. N. Gontovaya, S. V. Romanova, V.P. Gaponenko, V. V. Mashtaler // Фармация Казахстана. – № 1, 2015. – С. 49-52.
11. Левашова О. Л. Поліфенольні сполуки деяких видів роду Hypericum L. – перспективне джерело лікарських препаратів / О.Л. Левашова, В.П. Гапоненко, В.В. Машталер // Збір. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24(5) . – С. 143-147.
12. Gontova T.M. Identification of flavanoids in thick extracts of violet’s herb and hybrid violet’s herb by HPLC method / T.M. Gontova, Mashtaler V.V. // Фармация Казахстана. – № 1, 2016. – С. 49-53.
13. Шанайда М. І. Мікроскопічний аналіз трави монарди трубчастої Monarda fistulosa L. (Lamiaceae) / М. І. Шанайда, Л. М. Сіра, В. В. Машталер // Фармацевтичний журнал. – № 5, 2016. – С. 76-85.
14. Gontova T. A study of the component composition of phenolic compounds obtained from Dahlia varieties Ken’s Flame herb / T. Gontova, N. Ilyinska, O. Golembiovska et. al. // Der Pharma Chemica, 2016. – № 8 (18). – P. 455-459.
15. Сіра Л. М. Флора України / Л. М. Сіра, В. В. Машталер // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних. – 3-тє видання, переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1804-1806.
16. Determination of essential oil component composition of common sunflower marginal flowers / T. M. Gontova, O. O. Sokolova, A. G. Kotov, S. A. Kutsenko, V. V. Mashtaler // Research Journal of Pharmacy and Technology. – № 11 (5), 2018. – Р. 1971-1973. https://www.researchgate.net/publication/326941728_Determination_of_essential_oil_component_composition_of_common_sunflower_marginal_flowers
17. Development of method for identification and determination of limit content of asarone in Acorus Calamus rhizomes / M. S. Yaremenko, T. M. Gontova, V. V. Mashtaler, E. E. Kotova // Research Journal of Pharmacy and Technology. – № 11 (6), 2018. – Р. 2263-2266. https://www.researchgate.net/publication/327218599_Development_of_method_for_identification_and_determination_of_limit_content_of_asarone_in_Acorus_calamus_rhizomes
18. A screening study of hepatoprotective activity of liquid extract from common tansy (Tanacetum vulgare L.) herb in the setting of subchronic hepatitis in rats / K. О. Kalko, O. Ya. Mishchenko, L. V. Derymedvid, M. Yu. Zolotaikina, Т. M. Gontova, V. V. Mashtaler, S. A. Kutsenko // Research Journal of Pharmacy and Technology. – № 11 (10), 2018. – P. 4393-4396.
19. Hepatoprotective and choleretic activity of Tanacetum vulgare flowers extract / O. Ya. Mishchenko, K. O. Kalko, M. Yu. Zolotaikina et. al. // Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. – № 43 (1), 2019. – Р. 30-35.
20. Визначення якісного складу та кількісного вмісту жирних та органічних кислот у листках рододендрону пурдома (Rhododendron purdomii R.) методом газової хроматографії з мас-спектрометричним детектором / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, К. І. Проскуріна, В. В. Машталер, О. С. Мала // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2019. – №3 (59). – С. 12-17. DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.19.17
21. Машталер В. В. Семантичний аспект дослідження постпозитивного компоненту off фразових дієслів сучасної англійської мови / В. В. Машталер // Альманах науки. – № 6 (39). – 2020. – С. 54-57.
22. Development of the method for standardization of the medicinal plant raw material of Cichorium intybus L. herb by the total amount of hydroxycinnamic acid derivatives / K. Proskurina, O. Yevtifieieva, O. Mala, V. Mashtaler // Pharmacia. – № 68 (1), 2021. – P. 167-173.
23. Порівняльне вивчення елементного складу сировини рослин роду Geum L. / С. А. Козира, Т. М. Гонтова, С. І. Степанова, В. П. Гапоненко, В. В. Машталер, С. В. Романова // Фармацевтичний журнал. – № 76 (2). – 2021. – С. 70-77.
24. Дослідження жирних та органічних кислот у листі рододендрону жовтого (Rhododendron luteum Sweet) / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, В. В. Машталер, О. С. Мала, М. А. Кулагіна // Фармацевтичний журнал. – № 76 (3). – 2021. – С. 63-70.

Інформаційні листи:
1. Гонтова Т. М. Макро- та мікроскопічні ознаки трави огірочника лікарського (Borago officinalis L.) : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 46 / Т. М. Гонтова, В. В. Машталер, О. П. Хворост. – К., 2012. – Вип. 13. – 6 с. (Рішення ПК «Фармація», протокол № 73 від 21.12.2011).
2. Шанайда М. І. Макро- та мікроскопічні ознаки трави васильків американських (Ocimum americanum L.) : інформ. лист № 179 / М. І. Шанайда, Л. М. Сіра, В. В. Машталер. – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2016. – № 179. – 2016. – 8 с.

Print Friendly, PDF & Email