РОМАНОВА Світлана Вікторівна

РОМАНОВА Світлана Вікторівна

РОМАНОВА Світлана Вікторівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри фармакогнозії та нутриціології НФаУ.

РОМАНОВА Світлана Вікторівна РОМАНОВА Світлана Вікторівна РОМАНОВА Світлана Вікторівна РОМАНОВА Світлана Вікторівна

Народилася 28 травня 1982 року у м. Первомайський Харківської області. У 2004 закінчила Національний фармацевтичний університет, отримавши вищу освіту за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів» з кваліфікацією інженер-технолог. 2004-2012 працювала старшим лаборантом кафедри фармакогнозії НФаУ, 2013-2021 – асистент кафедри ботаніки, 2021-2023 – асистент кафедри фармакогнозії НФаУ.

Навчально-методична робота
Викладає дисципліну «Фармацевтична ботаніка» для студентів спеціальностей «Фармація» денної на заочної форм навчання. Тьютор дистанційного курсу «Анатомія та морфологія вегетативних органів рослин. Морфологія генеративних органів рослин».
Виконує обов’язки відповідального за наповнення дистанційних курсів, за наповнення сайтів test.nuph.edu.ua та pharmel.kharkiv.edu. Відповідає за дистанційне навчання на кафедрі.

Науково-дослідна робота
У 2012 році захистила дисертацію на отримання наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему “Фармакогностичне дослідження представників роду сочевиця” (науковий керівник – проф. Ковальов С. В.). Автор та співавтор понад 100 наукових праць, серед них – 2 патенти на винахід, 34 наукові статті, 70 тез доповідей науково-практичних конференцій, 9 науково-методичних праць. Науковий напрямок – фармакогностичне дослідження рослин України (родини бобові, ароїдні, айстрові).

Підвищення кваліфікації
Цикл лекцій «Школа молодого викладача» 2013р., цикл «Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання: e-Tutor» 2017, цикл «Українській розмовний клуб» 2019р, цикл лекцій «Школа професійної майсерності викладача НФаУ» 2020, цикл «Теорія і практика дистанційного навчання» 2020р.

Членство у фахових асоціаціях:
«Українське ботанічне товариство»
«Асоціація фармакологів України»

Print Friendly, PDF & Email