Організація освітнього процесу для аспірантів PhD

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ

Навчальна програма дисципліни “Сучасні підходи до створення фітопрепаратів”
Робоча програма дисципліни “Сучасні підходи до створення фітопрепаратів”
Силабус
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ дисципліни “Сучасні підходи до створення фітопрепаратів”

Методичні рекомендації

Критерії оцінювання здобувача вищої освіти
Критерії оцінювання ПМК
Лекції
Перелік теоретичних питань до ПМК
Перелік теоретичних питань для самостійної роботи
Зразок білета ПМК
Еталон відповіді на білет ПМК

СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ФАРМАЦІЯ”
Навчальна програма дисципліни “Сучасний стан наукових знань спеціальності “Фармація”
Робоча програма дисципліни “Сучасний стан наукових знань спеціальності “Фармація”
Силабус
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ дисципліни “Сучасний стан наукових знань спеціальності “Фармація”

Методичні рекомендації
Критерії оцінювання здобувача вищої освіти
Критерії оцінювання ПМК
Лекції
Перелік теоретичних питань до ПМК
Перелік теоретичних питань для самостійної роботи
Зразок білета ПМК
Еталон відповіді на білет ПМК

Print Friendly, PDF & Email