Діяльність опорної кафедри

Кафедра хімії природних сполук і нутриціології є опорною з навчальних дисциплін:
• «Фармакогнозія з основами фітокосметики» для студентів спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів»,
• «Фармакогностичні основи фітотерапії» для студентів спеціальності “Клінічна фармація”.

Ця діяльність здійснюється за наказом МОЗ України №532 від 23.08.2011 «Перелік опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України».
Кафедра хімії природних сполук і нутриціології як опорна здійснює свою роботу на підставі Закону України «Про вищу освіту», наказів та листів МОН України №1310, №1392, №47, №1/9-120 від 11.03.2015 р., №1/9-126 від 13.03.2015 р., відповідно до планів та завдань Науково-методичної комісії з фармації, МОН України, рішень Центральної методичної ради і Вченої Ради університету. Діяльність проводилась за напрямками: науково-методична робота; обмін досвідом між однопрофільними кафедрами фармацевтичних факультетів України; сучасні методи викладання дисциплін; організація та навчально-методичне забезпечення навчального процесу.

На кафедрі хімії природних сполук і нутриціології Національного фармацевтичного університету 02.04.2021 р. було проведено online освітній семінар-нараду, на якому було обговорено зміни та доповнення до навчальної програми «Фармакогнозія» та «Фармакогнозія з основами фітокосметики» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, для здобувачів вищої освіти спеціальності «Клінічна фармація» та «Технології парфумерно-косметичних засобів». Здійснювався обмін досвідом та проводилось обговорення пропозицій щодо викладання вибіркової дисципліни «Нутриціологія». Учасники семінару-наради ділилися досвідом та обговорювали інноваційні методики викладання і методичне забезпечення вищеназваних дисциплін.

На кафедрі ХПСіН 11.03.2020 р. було проведено on-line освітній семінар-нараду, на якому було обговорено створення нової освітньо-професійної програми «Фітотерапія та нутриціологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, «Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Фармакогностичні основи фітотерапії» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Клінічна фармація» та «Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю з дисциплін «Фармакогнозія» та «Фармакогнозія з основами фітокосметики» для здобувачів вищої освіти», а також перевидання підручнику «Pharmacognosy: textbook for students of higher school», здійснювався обмін досвідом та проводилось обговорення пропозицій щодо викладання дисципліни «Нутриціологія».

На кафедрі хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету 06.02.2019 р. було проведено on-line освітній семінар-нараду, на якому було обговорено «Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Фармакогностичні основи фітотерапії» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Клінічна фармація» та «Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю з дисциплін «Фармакогнозія» та «Фармакогнозія з основами фітокосметики» для здобувачів вищої освіти», де здійснювався обмін досвідом та проводилось обговорення пропозицій щодо поліпшення викладання дисциплін.

Print Friendly, PDF & Email