Вимоги до курсових робіт

Структура курсової роботи:

1. Титульна сторінка

2. Зміст із вказанням номерів сторінок

3. Вступ із вказанням мети та завдань роботи

4. Основний розділ з обов’язковими посиланнями на джерела літератури у квадратних дужках після відповідного фрагменту тексту

5. Висновки, що повинні відображати вирішення поставлених завдань

6. Список використаних джерел літератури

Приклад курсової роботи з фармакогнозії

Обсяг роботи – 25-30 сторінок тексту (шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5, без додаткових інтервалів до та після абзацу, відступ першої строки тексту – 1,25, поля – верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см).

Зміст повинен повністю відображати назви розділів, а також співпадати по сторінках з відповідними розділами.

У тексті допускаються рисунки та таблиці, до яких повинні обов’язково бути надані посилання у тексті та опис.

Посилання на джерела літератури повинні чітко відображати те джерело, з якого було використано фрагмент тексту. Посилання надаються у квадратних дужках одразу в тексті, після дужок ставиться крапка.

Висновки повинні відображати вирішення завдань, які було поставлено на самому початку курсової роботи.

Джерела літератури повинні бути відсортовані в алфавітному порядку.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply