Заочне відділення

ЗАПИТАННЯ ДО АУДИТОРНОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “ФАРМАКОГНОЗІЯ”

АКСРС зФ 4,5 р.н.

АКСРС зФ дво (1 и 2 семестр)

АКСРС зФ 2,0 р.н. Львів

АКСРС зФ (бакалавр)

ЗАПИТАННЯ ДО АУДИТОРНОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “РЕСУРСОЗНАВСТВО ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН”

АКСРС зФ (4,5) – 5 курс

АКСРС зФ (дво) – 5 курс

АКСРС зФ (2 р.н.) Львів – 2 курс

АКСРС зФ (бакалавр) – 6 курс

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Print Friendly, PDF & Email