Освітній процес в умовах карантину

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

«Дорожня карта» роботи з матеріалами навчальних дисциплін кафедри хімії природних сполук і нутриціології, що розміщені на платформі Moodle

Силабуси навчальних дисциплін

Для здійснення навчального процесу у період карантину на  дистанційному ресурсі в розділі кафедри на сайті Центру дистанційних технологій навчання НФаУ за посиланням: pharmel.edu.ua розміщені всі необхідні матеріали з дисциплін, у тому числі лекційний матеріал, гербарні зразки, навчальна література та календарно-тематичні плани занять на осінній семестр 2020/2021 н.р.
Зверніть увагу на вивчення дисципліни відповідно до календарно-тематичного плану та виконання тестового контролю на дистанційному ресурсі pharmel.edu.ua.

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Лабораторний журнал необхідно заповнити в електронному вигляді або зробити фотографії заповненого журналу. Теми, згідно з календарно-тематичними планами. Це буде зараховуватися як відпрацьоване заняття. При заповненні використовувати навчально-методичний матеріал, розміщений за посиланням: Матеріали для самостійної роботи

ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ НА ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ!!!

При виконанні завдань дотримуватися календарно-тематичних планів та вчасно надсилати виконані завдання. Виконання завдань буде контролюватися викладачами з дисциплін та враховуватися після відновлення занять.

При виникненні запитань звертайтеся до викладачів з дисциплін, а також на Форум взаємодопомоги та допомоги викладача

Print Friendly, PDF & Email