Навчальний процес

Організація освітнього процесу для аспірантів PhD

Освітня програма для магістрів “Фітотерапія та нутриціологія”

ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ З ФАРМАКОГНОЗІЇ
Гербарні зразки до іспиту
Список формул до іспиту
Перелік ЛРС для мікроскопічного дослідження
ЛРС для мікроскопічного дослідження (ЗМ № 1)
ЛРС для мікроскопічного дослідження (ЗМ № 2)
ЛРС для мікроскопічного дослідження (ЗМ № 3)
ЛРС для мікроскопічного дослідження (ЗМ № 4)

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
Матеріали для підготовки до практично-орієнтованого іспиту з фармацевтичної хімії, фармакогнозії та клінічної фармації (дисципліна Фармакогнозія) (Фс15(5,0д))
Матеріали для підготовки до практично-орієнтованого іспиту з медичної хімії, фармакогнозії та фармацевтичної опіки з клінічною фармацією (дисципліна Фармакогнозія) (КФ15(5,0д))
Матеріали для підготовки до комплексного практично-орієнтованого іспиту з Фармації (дисципліна Фармакогнозія) (Фс16(4,0д))

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 2019-2020 н.р.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЗАНЯТЬ 2019-2020 н.р.

Об’єкти, що виносяться на лабораторні заняття з Фармакогнозії (ФФ) Фс17(5,0д) 7-12 групи на 6 семестр 2019-2020 навч. р.
Об’єкти, що виносяться на лабораторні заняття з Фармакогнозії Фс18(4,0д) 1-2 групи на весняний семестр 2019-2020 н.р.
Об’єкти, що виносяться на лабораторні заняття з Фармакогнозії з основами фітокосметики ТПКЗс17(5,0д) 1 групи на весняний семестр 2019-2020 н.р.
Об’єкти, що виносяться на лабораторні заняття з Фармакогнозії з основами біохімії лікарських рослинТФПс17(5,0д) 1 групи на весняний семестр 2019-2020 н.р.

ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ №1
ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ №2
ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ №3
ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ №4

ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ РОБІТ 

Лекції для магістрів

Print Friendly, PDF & Email